Šā gada septembris Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblim “Morgenrot” un biedrības aktīvistiem bija notikumiem bagāts mēnesis. Biedrības kolektīvs un mūziķi devās turnejā uz Poliju, kur piedalījās liela mēroga pasākumā: “Vācu mazākumtautību kultūras festivāls” Polijā, Vroclavā (VII Kulturfestival der deutschen Minderheit), kas norisinājās milzīgā arēnā un kurā vācu kultūras ansambļi demonstrēja savus priekšnesumus. Ansamblis “Morgenrot” izcēlās ar atraktīviem priekšnesumiem un novitāti. Vienlaikus notika aktīvs darbs pie dažādu nevalstisko organizāciju iepazīšanas un kontaktu dibināšanas. Turnejas noslēgumā biedrība viesojās pie ilggadējiem draugiem un kolēģiem – Klaipēdas vācu biedrības viņu mājvietā Simona Daha namā (Verein der Deutschen in Klaipėda, Simon-Dach-Haus). Norisinājās sadraudzības vakars ar vairākām Klaipēdas nevalstiskajām organizācijām. Goda viesi pasākumā bija Norvēģijas pilsoniskā sektora līderi Pērs Halvorsens un Sturla Bjerkakers. Īpašs paldies ansambļa vadītājai Līgai Miķelsonei par organizatorisko ieguldījumu turnejas īstenošanā no sapņa par realitāti.

Dace Šulmane (asistents Rihards)