SIF projekta projektā ( Nr. 2023.LV/MTSP/06)  “Kopīgie svētki: Integrācija caur gadskārtu  svētkiem” trešā daļa: “Lieldienas: svinam kopā ar dažādām tautām”

20.aprīlī plkst.16.00 skatītājus un klausītājus ar savu jauno programmu sāks priecēt brīnišķīgā Rīgas grupa “Berendeyka” (vadītāja Violetta Nikolaenko), seno rituālu zinātāja. Uzstāsies jauniešu grupa.

IEEJA BEZ MAKSAS!

Nāc ar draugiem un bērniem – jautrība garantēta!

Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja vietnieks Rišards Stankevičs stāsta: “232 lappušu garā grāmata sastāv no divām sadaļām. Pirmajā aplūkoti notikumi pirms Latvijas Poļu savienības izveidošanas 1922. gada 6. augustā, tās darbība Pirmās Republikas laikā un likvidācija 1940. gadā. Otrā sadaļa ir veltīta atmodai pēc Atmoda 1990. gadā un pašreizējam stāvoklim. “Tekstu sarakstījis poļu žurnālists Tomašs Otockis… Naudu grāmatai piešķīris Jana Olševska fonds palīdzības poļiem Austrumos, kas savukārt saņem līdzekļus no Polijas premjerministra biroja. No pilsētas naudas netika iztērēts ne centa. Tirāža ir 600 eksemplāru, un izdevumu plānojam prezentēt tuvāko mēnešu laikā.”

Grāmata izdota poļu un latviešu valodās/

lsm.lv

 

  1. gada 2. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izskanēja koncerts, kurš tika veltīts bijušā akadēmijas pedagoga Rafi Haradžanjana 80 gadu jubilejai. Profesora un viņa audzēkņu muzicēšanu vēroja un baudīja pilna zāle skatītāju, kuri arī pēc koncerta beigām negribēja laist vaļā jubilāru no skatuves. Kompnists Ārturs Maskats (Fb):
    “Brīnišķīgs koncerts ar tik jauneklīgo jubilāru centrā! Profesors bija uz skatuves vairāk kā 2 stundas,aizrautīgi spēlēja un stāstīja! Izcils notikums!”

    Rafi Haradžanjans un Reinis Zariņš

(vairāk…)

Latvijas Baltkrievu kultūras biedrība “Svitanak” tradicionāli aicinājusi baltkrievus, lai kopā Rīgā atzīmētu 25. marta akta 106. gadadienu. Šis datums ik gadu jāsvin Rīgā visus 35 gadus kopš mūsu biedrības dibināšanas. Pasākums notika 23. martā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas Lielajā zālē, kurā piedalījās vesela Baltkrievijas delegācija no Belostokas! Šoreiz goda viesi Rīgā bija slavenais rakstnieks un vēsturnieks Uladzimirs Orlovs, mūziķis un komponists Romāns Orlovs un Kamunikat.org fonda vadītājs, pasaulē lielākās Baltkrievijas tiešsaistes bibliotēkas veidotājs Jaroslavs Ivanjuks. Šajā reizē pulcējās pilna zāle Baltkrievijas vēstures, literatūras un dziesmu interesentu.

Baltkrieviu kultūras centrā marta beigās notika dramaturģes un pedagoģes Olgas Saharovas (1884 – 1943; apglabāta Ludzā) 140. dzimšanas dienai veltīts literārs vakars. Saharovas dzīve un darbība bija saistīta ar Latviju, tostarp Daugavpili. Centrā vadītāja Žanna Romanovskaja atcerējās Olgas Saharovas  biogrāfijas pavērsienus.

Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju

5. pants. Visiem Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir garantētas tiesības dibināt savas nacionālās biedrības, to apvienības un asociācijas. Valsts pienākums ir sekmēt to darbību un materiālo nodrošināšanu.

10. pants. Latvijas Republikas valsts institūcijas sekmē materiālo apstākļu radīšanu Latvijas teritorijā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu izglītības, valodas un kultūras attīstībai, paredzot tam valsts budžetā noteiktas summas.

Vecākās paaudzes Rīgas mākslinieka Jurija Dobrina (dzimis 1940.g.) izstādes atklāšana I.Kozakevičas LNKBA Namā notiks 20.martā plkst.18.00. Izstādes kurators ir Jurijs Slaviks. Kā pie mums ierasts, prezentētajiem darbiem būs komentāri un analīze. Skanēs arī dzeja un mūzika  obojai, klavieru trio, klavierēm… Ieeja bez maksas.

Izstāde ir atvērta gandrīz mēnesi. Apmeklētājiem vispirms jāsazinās ar LNKBA administrāciju.

SIF seminārs (2024.03.12) bija labi apmeklēts. I.Kozakēvičas LNKBA Namā Kamīnzāli piepildīja vairāk nekā 25 cilvēki. Piedalījās pārstāvji no vācu, baltkrievu, krievu, čigānu, gruzīnu, armēņu, tatāru, latgaļu, moldāvu un citām nacionālam kultūras biedrībām. LNKBA Namā daudzkārt viesojās ievērojami Latvijas politiki un sabiedrisko lietu pārstāvji. Bet SIF pārstāvji ieradās pirmo reizi. Viņi uzvedās ļoti oficiāli. Kaut gan seminars bija organizēts sabiedriskā organizācijā, kurā visi galvenokārt strādā brīvprātīgi.Acīmredzama bija mūsu viesu komunikabilitātes problēma.  Par to tika runāts tikšanās laikā. Par to Asociācijas biedri runāja arī  kuluāros.Izskatās, ka kovīda laikā ierēdņi ir pieraduši, ka viņi kontaktējas ar ieinteresētajām personām attālināti, bez ierasta  kontakta, kad cilvēki tieši skatās viens otram acīs.

(vairāk…)

– semināra dalībnieki ieguva informāciju par dažādu fondu esamību, kur var piedalīties projektu konkursā dažādu atbalsta programmu ietvaros.
– sarunas laikā radās iespaids, ka informācija par projektiem un dažādiem atbalsta instrumentiem nav apkopota vienuviet, bet gan katras iestādes mājaslapās.
– SIF pārstāvji aicināja izpētīt  NVO fonda piedāvātās iespējas pieteikties konkursos mazākumtautību atbalsta programmu ietvaros.
2024.03.13

12.03 I.Kozakēvičas LNKBA organizētā seminārā ar SIF pārstāvjiem Romu biedrības pārstavis Normunds Rudevičs ar interesi secināja, ka SIF pēc ilga pārtraukuma atkal vēlas cieši sadarboties ar mazākumtautību biedrībām.

No teiktā bija saprotams, ka šī gada vasarā būs izsludināti sif projektu konkursi ar budzetu lidz 10 000€, ka ari NVO izsludinātie projektu konkursi kur makro projektos būs iepēja pieteikties līdz 34000€. Es arī ieteicu SIF pārstāvjiem, papildināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” īstenošanas noteikumi, un izcelt  3.punktā romus, kā īpašu grupu, norādot pēc vārdiem “etniskās piederības” šādu redakciju “tai skaitā romus”, jo visi pēdējā laika pētijumi, apliecina, ka romi ir pakļauti vislielākai diskriminācijai. Gribētos, lai šādas tikšanās būtu biežākas, lai rastu kompromisus un veidotu savstarpēju dialogu, kas sekmēs saliedētību.

2023.03.14

Rīgas vācu kultūras biedrība un Norvēģijas partneris  CBNRM Networking ielūdz jūs uz

projekta “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!” noslēguma konferenci

2024.gada 15. martā plkst. 14.00 – 17.30
Rīgas 34.vidusskolas svinīgajā zālē.
Programmā:
– projekta komandas un Norvēģijas partnera CBNRM Networking atskats uz projektu
– Rokasgrāmatas “Metodiskas vadlīnijas tālākai virzībai” prezentācija
– Projekta konsultatīvās padomes un goda viesu vērtējums
– Projekta dalībnieku vērtējums un izstāde “”Ārpus kastes” valsts valodas praktikumi”
– Konferences dalībnieku jautājumi un atbildes

Rīgas Vācu kultūras biedrības komanda

Ilze Garda, Vija Ziemele, Elena Matjakubova, Natālija Novikova,
Dace Šulmane,  Mārtiņš Pričins
Par mūsu projekta noslēguma konferenci jau ir pieejama informācija RD mājas lapā https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Saskaņā ar vienošanos ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) tā pārstāve Dace Spalinjas kundze  un viņas kolēģe otrdien, 12.martā plkst.17.00 LNKBA Namā pastāstīs par jauniem projektu konkursiem, par veidiem, kā piedalīties, labi veidot projektus utt. Pēc tam pats оlimpiskais čempions LOA prezidents Ivans Klementjevs plkst.18.00 pastāstīs sanākušiem par bērnu Sporta svētkiem, kas notiek 2024. gada 21. aprīlī Rīgas Sporta manēžā Kojusalas ielā 9, Rīgā (sākums plkst. 12.00). Ieeja brīva.

Latvijas Uzbeku kultūras centra pasākums notiks I.Kozakēvičas LNKBA Namā. Izstādes atklāšanas ceremonijā skanēs Ališera Navoi dzejas. Redzēsim arī uzbeku  vīriešu deju – dejotājs mācās Riģa. Pie mūms, Slokas 37, viņš ieradīsies tūbelītē un nacionālajā halātā.  Organitātori iecerējuši apmeklētājus lutināt ar Uzbekistānas nacionālajiem saldumiem.

  (vairāk…)