Mantojuma saglabāšana un aizsardzība ir viena no nozīmīgākajām un pasaulē redzamākajām UNESCO darbības jomām. Šogad UNESCO nedēļa “Radošāki, stiprāki, cilvēcīgāki mantojumā. Pasaules mantojuma konvencijai 50” tiek veltīta vienam no svarīgākajiem kultūras un dabas mantojuma stūrakmeņiem, kas palīdz apzināt un sargāt vēsturiski, mākslinieciski un zinātniski nozīmīgākās vietas pasaulē – Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, kas tika pieņemta 1972. gada 16. novembrī.UNESCO nedēļā, kas norisināsies no 10. līdz 16. oktobrim, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina izzināt, novērtēt un apceļot kultūras un dabas mantojumu Latvijā, kopā svinot Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienu.

https://www.unesco.lv/lv/jaunums/unesco-nedela-2022-aicina-izzinat-un-apcelot-kulturas-un-dabas-mantojumu-latvija