I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija (LNKBA) ir dibināta 1988.gadā 30.novembrī – Atmodas laikā. Tā pašreiz apvieno vairāk, nekā divdesmit Latvijā dzīvojošu dažādu tautību kultūras biedrības un savienības. Gan toreiz, kad Asociācijā sākotnējā posmā darbojās Ita Kozakēviča (1955-1990), Ruta Šaca-Marjaša (1927-2016) , Marija (1947-2017) un Leons Brieži (1949-2020), Romualds Ražuks, Uldis Bērziņš (1944-2021),  Jānis Streičs un  citi tālaika pazīstamie sabiedriskie darbinieki-aktīvisti,  gan visos vēlākajos gados LNKBA vienmēr ir atbalstījusi latviešu tautas centienus atgūt neatkarību un demokrātiju, dzīvot brivā valstī ar Eiropas principiem.

LNKBA darbības virzieni:
– senču kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība
– harmonisku starpetnisko attiecību veidošana
– valstī dzīvojošo cilvēku konsolidācija
– dialoga, integrācijas, tolerances un dažādo tautību savstarpējo sadarbības ideju, eiropeisko principu realizācija
– daudzvalodības propaganda un īpaši  latviešu valodas nozīmes stiprināšana
– tādu apstākļu veicināšanā, kad arī mazturīgie Latvijas iedzīvotāji var tuvināties kultūrai

LNKBA īpašumā Rīgā, Slokas ielā 37 atrodas skaista vēsturiska savrupmāja,kurā 2010.gadā oficiāli atzīta par vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli (autors Kārlis Johans Felsko). Saskaņā ar Saeimas lēmumu (1992) nams ir nodots I.Kozakēvičas Asociācijai. Vēlāk šis lēmums ir pārveidots par Likumu: Saeimā viņš ir pieņemts 1997.gada 18.decembrī, bet 1997.gada  30.decembrī Valsts prezidents G.Ulmains šo Likumu izsludināja. Ar to apstiprināta Latvijas valsts dāvana mazākumtautību organizācijai, kurai ir neapstrīdami nopelni Latvijas Republikas atjaunošanā. Ar Kultūras ministrijas un Kohēzijas fonda palīdzību 2019. gadā tika īstenota liela ēkas renovācija.

LNKBA Namā atrodas trīs zāles, kā arī  Asociācijas biedrību un administrācijas telpas. Zāles regulāri notiek dažāda veida kultūras pasākumi. Notiek arī dažādu solistu (tostarp – jaunо) un kolektīvu mēģinājumi. Ir iespēja mācīt nacionālās valodas – vācu, poļu,korejiešu... LNKBA un tās biedrības organizē nacionālo kultūru dienas, organizē  kolektīvas (polietniskas) un personīgas mākslinieciskās izstādes – jau ir notikušas vairāk kā trīs simti izstādes, – organizē dažāda rakstura koncertus – tai skaitā V.A.Mocarta, J.Brāmsa, F.Lista, F.Šopēna, M.I.Glinkas, N.A.Rimska-Korsakova, P. Čaikovska, S.Rahmaninova, A.Skrjabina, A.Spendiarova, J.Vītola, Jāņa Ivanova, Komitasa, A. Hačaturjana, D.Šostakoviča, G.Sviridova, V.Gavriļina, R.Ščedrina, R.Kangro, O.Stroka, A.Babadžanjana, M.Tariverdieva  mūzikas monovakarus. LNKBA veltīja īpašas programmas dzejniekiem A. Puškinam, M.Lermonovam, I.Krilovam, A. Navoi, S. Jeseninam, H.Tumanjanam, E.Čarencam, Šolomam-Alejhemam, O. Mandeļštamam, A. Ahmatovai, M. Cvetaevai, K. Baļmontam, J. Brodskim, V. Visockim un Š. Āznavuram (pēdējie divi bija arī komponisti-dziedātāji),  M. Matusovskim, G. Tukajam, M. Džaliļam, B. Ahmadulinai, J. Jevtušenko, B. Zahoderam, J. Moricai, rakstniekiem V. Sarojanam, A. Bītovam, S. Aleksievičai, S. Dovlarovam, aktieram N. Sličenko… Asociācija palīdz attīstīties pašdarbības pulciņiem, rīko bērnu koncertus, organizē  tikšanās ar ievērojamiem politiskiem  – deputātiem, ministriem, vēstniekiem u. c., ka arī kultūras pārstāvjiem. Pavada nacionālo svētku svinēšanu, dažado grāmatu un filmu prezentācijas. Lielu interesi izsauc viendienas festivāli, kurus organizē Asociācijas biedrības: tatāru un baškīru “Sabantuj”, moldavu “Mercišor”,  jakutu “Isah”. Pēdējos gados veiksmīgi tiek veikti pasākumi no cikla “Viņi mācījās Latvijā“, kuri ļauj jaunām radošām personībām nepazaudēt saikni ar Latviju: Asociācijas Namā pavadīja radošos vakarus mūziķi, kuri pašlaik strādā Itālijā, Vācijā, Krievijā, Šveicē,Norvēģijā. Katru gadu LNKBA Namā zem nosaukuma “Asorti” tiek veikti speciāli organizēti pasākumi bērniem – daži sezonas laikā. Tajos piedalās atšķirīgi kolektīvi ( instrumentāli, dejojoši, dziedoši) un solisti. LNKBA palīdz ļaudīm pilnīgāk apzināties savas etniskas saiknes, izzināt savu kultūru un valodu, reliģiskās tradīcijas. Asociācija sadarbojas ar  mazākumtautību skolām , palīdz atrisināt darbības jautājumus.  LNKBA biedrības veiksmīgi piedalās dažādus projektu konkursos. Piemēram, 2021. gada no 23. augusta līdz 27. augustam parkā un LNKBA namā – ar Rīgas domes Izglītība, kultūras un sporta Departamentā konkursā uzvarētā projekta atbalstu –  tika organizēta dienas Nometne ‘Vienoti dažādībā” 25 dažādu tautību bērniem. Nometne bija ar radošo virzieni. Skolotāju vidū, piemēram, redzējām mākslinieku Nikolaju Krivošeinu, komponistu Māri Lasmani.  Meistarklases pasniedz žurnāliste Hasmika Nuridžanjana, bet pie klavierēm – profesors Rafi Haradžanjans. Bērni devās arī ekskursijās uz Botānisko dārzu un Romu mākslas muzeju. No 2003. gada ikkgadus  novembra beigās un decembra sākumā LNKBA organizē plaša mēroga (dažādu žanru no 7.līdz 10.pasākumiem)  mazākumtautību mākslas Festivālu “Vienoti dažādībā”.  2015.gadā pavasarī tika organizēts vēl viens Festīvals – “Pavasara avots”  (līdz 6.pasākumiem), ar kura palīdzību atzīmē piemiņas datumus,  arī atklāj jaunus talantus.Viņš arī kļuva par tradicionālo. Kopā ar UNESCO Nacionālo komisiju īstenoti projekti bērniem: „Draugu stāsti” (2008) un „Pasaku tilts” (2010).  Asociācija arī spilgti atbalsīja dažus UNESCO svinamo dienus, veltīja ievērojamajiem latviešu mākslas un literaūras darbiniekiem  savus pasākumus: J.Vītolam (2013), J.Raiņim un Aspazijai (2015), J.Rozentālam (2016), V. Pūrvitim (2022), Knutam Skujeniekam, Leonam Briedim, Uldim Bērziņam, Roaldam Dobrovenskim. Asociācijas radošais darbs piesaistīja arī ārvalstu mākslinieku uzmanību. LNKBA Namā notika Vidmas Vaitas  (Lietuva, 2016) un Latinkas Minkovas (Bulgārija, 2019) gleznu izstādes, profesora- saksofonista Rišarda Žoldnjevska koncerti (Polija, 2019).

“Sadarbības ceļi: mākslas pasākumu cikls” no 10. programmam – projekts (2011) un cikls “Ditirambs D.Šostakovičam” (2006) no 3.programmam, tiek līdzfinansēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.  Arī  mākslas pasākumu ciklu “Pavasara ziedu pušķis sievietēm” (2012) no 5.programmam un ciklu „Mazākumtautību veltījums Raiņa un Aspazijas jubilejai” (2015) no 3. pasākumiem līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.  Lielu interesi izsauc viendienas festivāli, kurus organizē Asociācijas biedrības: moldavu “Mercišor”, tatāru un baškīru “Sabantuj”, jakutu- “Isah” (2019.gada piedalās 11. Eiropas valstu pārstāvji) . Pēdējos gados – no 2016.g. –  tiek veikti pasākumi no cikla “Viņi mācījās Rīgā”, kuri ļauj jaunām radošām personībām nepazaudēt saikni ar Latviju un Asociācijas Namā L. zālē pavadīja radošos vakarus mūziķi, kuri pašlaik strādā Itālijā, Vācijā, Krievijā, Norvēģijā. Ap 20 reizēm notika Starptautiskais poļu un latviešu estrādes dziesmu konkurss „ZAKR”. Konkursu organizēja Poļu kultūras klubs „Polonez” ar mērķi pilnveidot un attīstīt jauniešu vokālos talantus, reizē iepazīstot poļu un latviešu mūziku, kultūru.

Katru gadu Asociācijas Namā sezonas laikā zem nosaukuma “Asorti” tiek veikti speciāli organizēti pasākumi bērniem. Piedalās atšķirīgi kolektīvi – instrumentāli, dejojoši, dziedoši – un solisti. LNKBA organizētie  pasākumi notiek arī Kongresu namā, LU, RLB, Melngalvju, Reiterna un Mencendorfa namos, Rīgas Domē, Maza Ģildē, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, “Ave Sol”, J.Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas un citās nozīmīgās zālēs. Kultūras pasākumi tiek veikti ar brīvu ieeju skatītājiem un klausītājiem. Tas dod iespēju pievienot kultūrai plašas iedzīvotāju slāņus. LNKBA un tas biedrības sākot no 1990. gada līdz šim koordinē ikmēneša pārraides (ap desmit pusstundas garas pārraides mēnesī) mazākumtautību valodās Latvijas Radio 4, kurās iepazīstina ar dažādu nacionālo kultūras biedrību jaunumiem, plāniem, tradīcijām, svētkiem, cilvēkiem un konkrētiem pasākumiem.  LNKBA aktīvisti piedalās daudzās starptautiskās konferencēs, semināros, tikšanās ar ārzemju politiskiem un sabiedriskiem pārstāvjiem. No 1996. gada daži no viņiem bija un ir Latvijas Valsts prezidentu G. Uļmaņa, V. Zatlera, A. Berziņa, R.Vējoņa Mazākumtautību konsultatīvās padomes locekļi. Asociācija atbalsta savu biedrību sakarus ar etniskajām dzimtenēm, veicina to ekonomiskos un kultūras sakarus ar Latviju.  LNKBA sadarbojas ar Kultūras, ka arī Ārlietu, Izglītības un zinātnes ministrijām, UNESKO, Rīgas Domi, Naturalizācijas pārvaldi, kā arī ar  dažādām LR izglītības un kultūras iestādēm. Asociācija pārstāvēja Latvijas Valsti nozīmīgos starptautiskos pasākumos Somijā, Beļģijā, Igaunijā un Lietuvā.

LNKBA veicina apmācību nacionālajās valodās, ir dažu mazākumtautību skolu kurators. No 1990. gada sadarbībā ar Latvijas olimpisko Akadēmiju ik gadu pavasarī notiek Bērnu sporta svētki, kuriem ir liela sabiedriska rezonanse.
LNKBA ir sava sudraba Goda zīme, ar kuru no 2003. gada apbalvotas 37 personas (to skaitā toreizējs Polijas vēstnieks T.Fišbaha k-gs un toreizējs Ukrainas Radās deputāts R.Čubarovs).
No 1990.gadā par LNKBA Valdes vadītāju ir ievēlēts mākslas doktors, profesors, Trīs zvaigžņu ordeņa kavaleris,  pianists ar starptautisku slavu Rafi Haradžanjans. Viņš ilgus gadus ir UNESKO Nacionālās komisijas loceklis un Latvijas komponistu savienības biedrs.

  Hronoloģija:
– Asociācijas dibināta 1988. gadā 30. novembrī.
– Sabiedriskās organizācijas statuss no 1993. gada 31 maija.
– 1997. gada 18. decembrī izsludināts Likums par nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 37 nodošanu LNKBA īpašumā.
– Saskaņā ar 2003. gada 8. augusta Ministru prezidenta rezolūciju un 19. augustā KM nolikumā izdarītajiem grozījumiem, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācijas finansējums (Valsts dotācijas) pāriet Kultūras Ministrijas pārraudzībā.
– 2005. gada 09. novembrī LNKBA saņēma LR Uzņēmumu reģistra “Biedrības reģistrācijas apliecību” (uz 1993. gada 31.05. sabiedrisko organizāciju reģistra pamata). Reģistrācijas numurs 40008007524.
Valde:
Rafi Haradžanjans – Priekšsēdētajs
Vjačeslavs Telešs – Latvijas Baltkrievu kultūras “Svitanak”
Aleksandrs Cvetkovs – Latvijas Krievu kultūras centrs “Klasika”
Vlads Šuļmans – Rīgas ebreju kopiena
Normunds Rudevics – Latvijas čigānu nacionālās kultūras biedrība
Zimfers Kalimulins – Latvijas Baškīru Kurultajs, Tautiešu apvienība
Rinats Ahunovs – Latvijas Tatāru biedrība “Ideļ”
Revidente:
Marina Pasečnaja – Burjatu biedrība “Badarhāns”
Vēlēšanas notika 2021.gada 5.novēmbrī.

YouTube player

LNKBA Goda zīme

I.Kozakēvičas LNKBA mazākumtautību mākslas Festivāla “Vienoti dažādībā” arhīvs (2005)
Festivāls “Vienoti dažādībā 2008”
Festivāls “Vienoti dažādībā 2009”
Festivāls “Vienoti dažādībā 2010”
Festivāls “Vienoti dažādībā 2011”
Festivāls “Vienoti dažādībā 2012”

https://jauns.lv/raksts/zinas/138802-atbalsta-mazakumtautibu-makslas-festivala-vienoti-dazadiba-norisi

https://regnum.ru/news/society/1591742.html

Festivāls “Vienoti dažādībā  2013”
http://nra.lv/latvija/riga/100909-riga-decembri-notiks-xi-mazakumtautibu-makslas-festivals-vienoti-dazadiba.htm?view=comments
11-ый Фестиваль искусства национальных меньшинств Латвии “Едины в многообразии-2013″
Посвящен 25-летию АНКОЛ им.И.Козакевич
Программа:


1 декабря 2013 г. Дом АНКОЛ (Рига, ул. Слокас, 37) 15.00
Лирическая программа в честь 75-летия В.С.Высоцкого
Участвуют: Татьяна Востокова, Ольга Астафьева, Виктор Козилитин, Ольга Ногинова и другие
1 декабря, Дом АНКОЛ 17.00
Открытие коллективной выставки живописи
«Мы и Латвия» и концерт в честь открытия

5 декабря Дом АНКОЛ 16.30
Открытие выставки литовского художника Латвии Лаймутиса Шиурна
5 декабря Дом АНКОЛ 17.30
Камерный концерт «Сергею Рахманинову – 140»
Участвуют Марина Кремпоха-Тросман (сопрано), Влад Шульман (баритон) Раффи Хараджанян-Елена Лихварь (фортепианный дуэт), Ludus trio (Санкт-Петербург) и другие
6 декабря Дом АНКОЛ 15.00
Программа ансамбля «Ретро» Центра Русской культуры Латвии «Классика» (рук. Ольга Астафьева).
Участвуют Аврора Ирбе, Анжела Гаспарян, Ольга Астафьева и другие
7 декабря Органный зал Латвийской Муз. Академии им. Я. Витола (Рига, ул. Кр.Барона, 1) 14.00
«Язепс Витолс, его многонациональные друзья и ученики» — к 150-летию композитора
Участвуют: Ludus trio (Санкт-Петербург), Раффи Хараджанян-Елена Лихварь (фортепианный дуэт), Лариса Царькова (орган), Марина Кремпоха-Тросман (сопрано), пианисты Глеб Беляев, Элина Бертиня, Зарема Гинзбург, виолончелисты Надежда Бардюка, Марк Виленский, Иева Пуриня и другие
7 декабря Большой зал Латвийского Университета (Бульвар Райниса, 19) 17.00
Большой Гала-концерт этноколлективов
Участвуют хоровые и танцевальные ансамбли разных национальных обществ (Польского, Литовского, Немецкого, Русского, Еврейского, Якутского,  Татарского, Башкирского, Армянского, Цыганского), Украинский народный театр Латвии, коллективы- гости из Эстонии, а также Лариса Царькова (орган)

Эстонский мордовский Фольклорный ансамбль ВАСТОМА в Риге:https://www.youtube.com/watch?v=wG9PqJV9vY8

8 декабря Дом АНКОЛ 11.00
Концерт «Детские игры»
Участвуют ансамбли Н.Сиберги, армянский ансамбль девушек “Ануш”, группа Рижского немецкого общества, гости из Эстонии, а также талантливые дети из различных школ
(организатор детского концерта Асмик Нуриджанян)
Художественный руководитель фестиваля доктор искусствоведения Раффи Испирович Хараджанян
Нас поддержали Минкульт ЛР, Рижская Дума

Festivāls “Vienoti dažādībā  2014”
Mākslas festivālа programma:
∙ 2014.gada 24.novembrī, plkst. 17:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Lielajā zālē (Rīgā, Slokas ielā 37)
Valērijas Šuvalovas zīmējumu pirmā izstāde.
Atklāšanas koncerts.
∙ 2014.gada 25.novembrī, plkst. 18:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Lielajā zālē
Studentu programma «Mēs esam no Uzbekistānas»
∙ 2014.gada 26.novembrī, plkst. 18:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Kamīnu zālē
Sergeja Budanova un Zojas Lebedevas fotoizstāde «Windows»
∙ 2014.gada 27.novembrī, plkst. 17:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Lielajā zālē
Literāri-muzikālā programma «Veltījums M. Ļermontova 200. dzimšanas dienai»
∙ 2014.gada 28.novembrī, plkst. 16:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Lielajā zālē
Ansambļa «Retro» koncerts. Vadītāja Olga Astafjeva. Piedalās dzejniece Aurora Irbe.
∙ 2014.gada 29. novembrī, no plkst. 13:00 līdz 16:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē (Baložu 27, Rīga)
Radošo etnokolektīvu Noslēguma KONCERTS
Piedalās kolektīvi no Latvijas un Igaunijas.
∙ 2014. gada 29. novembrī, plkst. 16:30
Rīgas Ebreju kopienas nama Mazaja zālē (Skolas 6, Rīga)
Koncerts «Izcilajam krievu komponistam V. Gavriļinam-75»
∙ 2014.gada 30.novembrī, plkst. 11:00
I.Kozakēvičas LNKBA nama Lielajā zālē
Dažādu tautību bērnu koncerts «Asorti – 2014»
Festivāla mākslinieciskais vadītājs Dr.art Rafi Haradžanjans
Mūs atbalsta LR Kultūras ministrija
Uz visiem pasākumiem IEEJA BRĪVA (tālr. 67613638)

I.Kozakēvičas LNKBA Tradicionālais Mazākumtautību mākslas Festivāls “Vienoti dažādībā-2015” (23.11-29.11)

PROGRAMMA

2015.gada 23. novembrī plkst.18:00, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē (Slokas ielā 37, Rīgā)

Kolektīvās gleznu izstādes ” Mēs mīlam Latviju” atklāšana un koncerts (deju ansamblis “Apelsīns”, solisti no dažadam biedrībam, duets Dagmāra-Marija).

Piedalās: V.Mališic, N.Paksadze, V.Telešs,  G.Huskivadze,  D.Belovs, P.Ostapcevs, V.Hvatovs, G.Krutojs, J.Lukina, O.Lazareva, D.Smirnovs, I.Kopeikina, N.Kosinska un citi.

2015.gada 24. novembrī plkst.18:00, I.Kozakēvičas LNKBA Izstāžu zālē

Latvijas baltkrievu meistara Vjačeslava Teleša grafikas izstādes atklāšana.

2015.gada 25. novembrī plkst.18:00, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē

Kamermūzikas koncerts Izcilam krievu komponistam Georgijam Sviridovam-100 (Dziesmas no cikla “Pēterburga”, Klavieru trio, fragmenti no mūzikas A.S.Puškina  “Sniegputenim”, videoprojekcijas, S.Jeseņina dzejas)

2015.gada 26. novembrī plkst.17:00, I.Kozakēvičas LNKBA Kamīnu zālē

Mākslinieces Irinas Kopeikinas (Rīga) gleznu izstādes Vasaras iespaidi atklāšana.

2015.gada 26. novembrī plkst.18:00, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē

Auroras Irbes autora programma Mīlestības vizmas (dzejas un dziesmas)

2015.gada 27. novembrī plkst.17:00, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē

Olgas Dorofejevas Video lekcija par Jūgendstila īpatnībām Rīgā

2015.gada 27. novembrī plkst.18:00, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē

Annas un Aleksandra Dribasu programma “Apkārt pasaulei” – dziesmas un instrumentālie darbi. Piedalās Viktors Kozlitins (baritons).

2015.gada 28. novembrī plkst.14:00 – 17:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē (Baložu 27, Rīga)
Radošo etnokolektīvu noslēguma LIELS KONCERTS

Piedalās Rīgas dažādu tautību kori un deju ansambļi, kā arī vieskolektīvi no Igaunijas, ka arī no Rēzeknes, Salaspils

2015.gada 29.novembrī plkst.11:00 – 12:30, I.Kozakēvičas LNKBA Lielā zālē

Dažādu tautību bērnu koncerts (piedalās arī viesi no Igaunijas)

2015.gada 29. novembrī plkst. 13:00 -16:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē
Lielais koncerts Krievu mūzikas ģēnijam Pēterim Čaikovskim – 175

Skanēs Liturģija (Visu Svēto pareiztisīgo baznīcas koris, diriģente Nelija Sisojeva), “Gadalaiki” (cikls pilnībā), dziesmas (Cira Todorava, soprans), fragmenti no operas Jevgēnijs Oņegins un baleta Riekstkodis.
Ieeja uz visiem pasākumiem brīva.

(Festivāla radošais vadītājs Dr.art Rafi Haradžanjans)

Mūs atbalsta Latvijas Kultūras ministrija

I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas (LNKBA) mazākumtautību mākslas Festivāls  „Vienoti dažādībā-2016”
       Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

2016.gada 16. novembrī plkst.15:00  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas iela 8) izstādes „Mēs dzīvojam Latvijā” atklāšana un klaviermūzikas koncerts. Izstādes dalibnieki  LNKBA radošā darba aktīvisti.  Kurators Rafi Haradžanjans
Programma:
2016.gada 17. novembrī plkst.17:00 LNKBA Nama (Slokas ielā 37, Rīgā) Lielajā zālē Baltijas Baltkrievu mākslinieku apvienības «Maju gonar»  jubilejas izstādes atklāšana. Kurators Vjačka Telešs.

2016.gada 22. novembrī plkst.17:00 LNKBA Izstāžu zālē Jevgēnijas Sundējevas darbu izstādes „Krāsaina pasaule” atklāšana. Piedalās Valerijs Buļs un vokālais ansamblis. Kurators Rafi Haradžanjans

2016.gada 22. novembrī plkst.18:30 LNKBA Lielajā zālē  žurnalīstes Olgas Dorofējevas videolekcija „Rīgas pagalmi”

2016.gada 23. novembrī plkst.17:00 LNKBA Kaminu zālē Valērijas Šuvalovas darbu  izstādes „Nojauta” atklāšana. Kurators Aleksandrs Cvetkovs. Piedalās Rinats Fazievs (dziesmas).

2016.gada 23. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē programma veltīta „Komponistam D. Šostakovičam – 110″. Piedalās pianisti Rafi Haradžanjans un Vitaljas Razdorovs, Irina Lorence (soprans), JVLMA maģistranti un studenti.

2016.gada 24. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē aktiera Mihaila Karasikova (Rīga) radošais vakars

2016. gada 25. novembrī plkst.18:00  P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē (Baložu 27, Rīga) koncerts  „Izcilajai pianistei Norai Novikai -75”  Piedalās mūziķi no Latvijas, Maskavas, Sankt –Pēterburgas, Narvas, Jakūtijas.

2016. gada 26. novembrī plkst.15:00 – 18:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē radošo kolektīvu GAlĀ- KONCERTS. Piedalās dažādu tautību Rīgas kori un deju ansambļi, kā arī vieskolektīvi no Igaunijas.

2016.gada 27.novembrī plkst.11:00 LNKBA Lielajā zālē dažādu tautību bērnu koncerts (piedalās arī viesi no Igaunijas un Maskavas)

Festivāla mākslinieciskais vaditājs  Dr.art Rafi HARADŽANJANS
izziņas pa tālr. 67613638  

Ieeja uz visiem koncertiem brīva.

Mūs atbalsta Latvija Kultūras ministrija.

 Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas (LNKBA) mazākumtautību mākslas XV Festivāls “Vienoti dažādībā-2017”
Programma:
2017.gada 23. novembrī plkst.17:00 LNKBA Lielajā zālē
Olgas Jevseevas un viņas studijas dalībnieku darbu izstādes Rudens palete atklāsāna
2017.gada 24. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Koncerts “Magnolia”. Vēltijums Aleksandram Vertinskim (60 gadus bez dziedatāja).
2017.gada 26. novembrī plkst.14:00 LNKBA Izstāžu zālē
Georgija Krutoja un viņa studijas dalībnieku darbu izstādes Attēli un krāsas atklāsāna
2017.gada 26. novembrī plkst.15:00 LNKBA Lielajā zālē
Literāri-muzikālā programma Viena zeme, divas debesis, ka arī Kaminu zālē dzeinieces Marijas Briedes gleznu izstādes atklāsāna
2017.gada 28. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Literāri-muzikālā programma “Jevgeņijam Jevtušenko-80”
2017.gada 29. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Etno-džeza grupas “Baraka” koncerts (vad. Dmitrijs Еvsikovs) – Pamiras mūzikas krasas
2017.gada 30. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Maza izrāde”Tas ir ļoti interesanti…” Vēltijums J.Morices dailrādei.
2017. gada 02.decembrī plkst.15:00 – 18:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē radošo kolektīvu GAlĀ- KONCERTS. Piedalās dažādu tautību kori un deju ansambļi, kā arī vieskolektīvi no Igaunijas.
2017.gada 03.decembrī plkst.11:00 LNKBA Lielajā zālē Dažādu tautību bērnu koncerts (piedalās arī viesi no Igaunijas)
Festivāla mākslinieciskais vaditājs Dr.art Rafi HARADŽANJANS
izziņas pa tālr. 67613638
Ieeja uz visiem koncertiem brīva.

Mūs atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas (LNKBA) 16. mazākumtautību mākslas Festivāls
„Vienoti dažādībā-2018”

Veltījums Latvijas simtgadei , ka arī I.Kozakevičas LNKBA 30..gadadiēnai
2018.gada 17. novembrī plkst.17:00 LNKBA Kaminu zālē jakūtu lietišķais māksla izstādes atklāšana. Piedalās Vladimirs Berežnovs (homus, baritons), vokālais duets Patrīcija un Araksi Avetisjani.
2018.gada 19. novembrī plkst.17:00 LNKBA Nama (Slokas ielā 37, Rīgā) Lielajā zālē Izstādes atklāšana un koncerts. Piedlās Viktors Kozlitins (baritons), Valerijs Buļs (akordeons) un Dagmāra Susēja (soprāns).
2018.gada 20. novembrī plkst.17:00 LNKBA Lielajā zālē zālē žurnalīstes Olgas Dorofējevas videolekcija „Rīgas vitraži”
2018.gada 20. novembrī plkst.18:00 LNKBA I Jevgēnijas Ošurkovas un Nikolaja Romanenko muzīkāli-poetiskājis koncerts.
2018.gada 21. novembrī plkst.17:00 LNKBA Istāžu zālē Georgija Krutoja un viņa audzekņu izstādes atklāšana.
2018.gada 21. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Programma “Poļu aktrisei Beatai Tiškevičai-80”.
Pieidalās poļu vokalais duets Dagmara-Marija (Rīga), žurnaliste Hasmika Nuridžanjana, pianists Rafi Haradžanjans.
2018.gada 23. novembrī plkst.18:00 LNKBA Lielajā zālē
Programma “Arams Hačaturjans un Latvija” (komponistam -115)
Piedālas pianists Rafi Haradžanjans, žurnaliste Hasmika Nuridžanjana.
2018. gada 24. novembrī plkst.15:00 – 18:00
P. Jurjāna Mūzikas skolas Lielajā zālē (Baložu ielā 27, Rīgā)
radošo kolektīvu GAlĀ- KONCERTS. Piedalās dažādu tautību kori un deju ansambļi, t.s. no Salaspils
2018.gada 25.novembrī plkst.11:00 LNKBA Lielajā zālē
Dažādu tautību bērnu koncerts
Festivāla mākslinieciskais vaditājs Dr.art Rafi HARADŽANJANS
izziņas pa tālr. 67613638
Ieeja uz visiem koncertiem brīva.
Mūs atbalsta Latvija Kultūras ministrija.

I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas

  1. mazākumtautību mākslas Festivāls „Vienoti dažādībā-2019″ LNKBA Nama (Slokas ielā 37, Rīga) Izstāžu zālē

2019.gada 22. novembrī plkst.18:00

Zojas Ļebedevas un Sergeja Budānova fotoizstādes atklāšana

2019.gada 24. novembrī plkst.14.00 Kamīnu zālē

Svetlana Narkevičas grafikas izstādes atklāšana

2019.gada 24. novembrī plkst.15:00 LNKBA Nama Lielajā zālē

“Jaunie vārdi” – pianiste Sofija Zaiceva un baritons Daniis Kuzmīns. Klasiskas krievu mūzikas koncerts

2019.gada 26. novembrī plkst. 17.00 LNKBA Nama Lielajā zālē

Žurnalistes Olgas Dorofeevas videolekcija “Jauna laika Rīgas skulptūras. Skatu krustojums”.

2019.gada 26. novembrī plkst. 18.00 LNKBA Nama Lielajā zālē

Radoša tiķšana ar Latvijas rakstnieku Roaldu Dobrovenski “No visa pa druskai”

2019.gada 27. novembrī plkst.17:30 LNKBA Nama Lielajā zālē

Māksliniekam Filipam Šaļajevam-90 – izstādes atklāšana.

Piedālās Ansamblis “Berendejka” un aktrise Natalija Šeglova

2019.gada 28. novembrī plkst.18:00 LNKBA Nama Lielajā zālē

Koncerts “Armēņu mākslas klasikiem H.Tumanjanam un Komitasam – 150”

Piedālās Valda Salmiņa, Hasmika Nuridžanjana, Rafi Haradžanjans

2019.gada 29. novembrī plkst.18:00 LNKBA Nama Lielajā zālē

Koncerts “Ivanam Krilovam – 250”

Piedālās Vadims Grosmans, Natalija Šeglova, Rafi Haradžanjans

2019.gada 30. novembrī plkst.15:00 P.Jurjāna skolas Lielajā zālē  (Baložu iela 27)

Radošo kolektīvu Gala-koncerts. Piedalās dažādu tautību kori un deju ansambļi.

Arī no Salaspils un Daugavpils.
2019.gada 01. decembrī plkst.12:00 LNKBA Nama Lielajā zālē

Bērnu koncerts “Asorti”

Valsts prezidenta  Mazākumtautību konsultatīvā padome
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=6407&lng=lv
Aktuāls likums “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju” (uz likumi.lv)
Biedrību un nodibinājumu likums
http://likumi.lv/doc.php?id=81050

Cilvēktiesību deklarācija (humanrights.com)
UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (.doc)
Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības (.PDF)