I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Sabiedriskā organizācija, Reģistrācijas numurs: 40008007524

Adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1048

Ērtākais publiskais transports:
tramvaji ## 1 un 5
autobusi ## 37 un 41

Tālruņi: (+371) 67613638; (+371) 27024786 Vladimirs Davidovs
E-mail: lnkba2014@inbox.lv
Facebook: LNKBA

Atsevišķu biedrību un savienību kontaktus sk. sadaļā Biedrības.

Asociācijas bankas konts: SEB Banka
LV61 UNLA 0002 1007 0038 3

? Slokas 37 uz GOOGLE MAPS

Karte LNKBA Slokas 37

LNKBA nams, foto Aina Gailīte