2024. gada 26.05 I. Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību Asociācijas Nama Lielajā zālē no plkst. 14.00. līdz plkst. 18.00 notika LBKB “Svitanak” organizēts literāli mūzikālais vakars, veltīts baltkrievu rakstniekiem-jubilāriem. Atklāšanas laikā tradicionāli visi klātesošie zālē izpildīja Latvias Valsts himnu “Dievs, svēti Latviju” un Baltkrievu neoficiālo himnu “Magutni Boža” (Varenais Dievs).
Vakaru atklāja Latvijas baltkrievu kūlturas biedrības priekšsēdētāja Tatsiana Kazak, atzimējot, ka Itas Kozakevičas LNKBA Namā regulāri notiek “Svitanak”-a pasākumi un šoreiz – literāli
mūzikālais vakars, veltīts Vasiļam Bikavam un Olgai Saharavai un viesa no Londona Vasiļa Jeudakimava grāmatas prezentācija.
Pateicoties Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktores vietniecei Annai Ivanei pasākuma dalībniekiem interesanti bija uzzināt par Vasiļu Bikavu – slaveno baltkrievu raksnieku pasaules mēroga un nepielūdzamu baltkrievu patriotu. Anna sagatavojusi lekciju “Vasiļ Bikau. Baltkrievu rakstnieks – baltkrievu pašapziņas un neatkarību simbols” un stastīja arī par rakstnieka Vasiļa Bikava un viņam veltīto ekspozīciju Rīgas Baltkrievu pamatskolas muzejā. Vakara dalībnieki lasīja arī V. Bikava literāra darba “Žurauļini krik” fragmenti.
Andreja Tatura uzruna par Latvijas baltkrievu rakstnieci Volgu Saharavu,
baltkrievu etnografa un folklora savacēja Andreja Saharava sievu, viņas 140. gadu jubileju un viņās darbību literatūras jomā izraisīja lielu klātesošo interesi.
Volgas Saharovas mazmeita Nonnas Ahmetullajeva, LBKB “Svitanak”
biedre, arī ļoti interesanti stastīja par vecmamiņu un viņas mantojumu un par visu savu ģimeni. Nonnas kundze izlasīja izraksti no Volgas Saharovas dienasgrāmatas ierakstiem. Deimžēl, dienasgrāmata pagaidam nav izdota, bet ir izdotas lugas un
dzeja baltkrievu valodā.
Nataļija Kamiļevska izpildīja savu mūzikālo kompoziciju, kura bija veltīta V. Bikavam un V. Saharavai.
Pateicoties Vjačeslavam Telešam Lielā zalē bija noformēta ar Vasiļa Bikava
portretu. V.Telešs ari ļoti interesanti stastīja par savu tikšanu ar Vasiļu Bikavu, parādīja vakara viesiem V. Bikava grāmātu latviešu valodā “Sotņikavs. Obelisks.Janodzīvo līdz ritausmai” ar tulkotāja Talrida Rulļa autografu un pastastīja par savu draudzību ar Talrida kungu. Gramata tika izdota 1976.gadā Rigā.
Viens no vakara centrālajiem mirkļiem bija Vasiļa Jeudakimava grāmatas
“Apaļais laukums” (“Круглая Square”) prezentācija. Autors dalījās ar grāmatas tapšanas vēsturi. Šī Krakovā izdotā grāmata apraksta mūsdienu baltkrievu ceļus un pieredzi svešā pilsētā, parādot, kā kultūra un valoda var būt tilts starp tautām. Vasiļs Jeudakimaus, kurš ir viens no baltkrievu kopienas līderiem Lielbritānijā, stāstīja par savu iedvesmu un rakstīšanas procesu. Viņš uzsvēra baltkrievu identitātes un kultūras saglabāšanas nozīmi ārvalstīs, kā arī dalījās ar personīgiem
stāstiem no dzīves Londonā un Minskā. Klausītāji viņa stāstu klausījās ar lielu interesi, prezentācija padarīja pasākumu vēl aizraujošāku un iedvesmojošāku.
Literāli mūzikālais vakars, veltīts baltkrievu rakstniekiem-jubilāriem, bija ļoti veiksmīgs. Visi dalībnieki atzīmēja augsto organizētības līmeni un saturīgo programmu. Pasākums bija ne tikai baltkrievu kultūras dižgaru piemiņa, bet arī platforma domu un iespaidu apmaiņai, zināšanu bagātināšanai un jaunu paziņu nodibināšanai. Tādējādi literāri muzikālā vakars kļuva par īstiem baltkrievu kultūras un vēstures svētkiem Latvijā, kas visiem pasākuma dalībniekiem un viesiem paliks atmiņā uz ilgu laiku.
Vakarā piedalījas Latvijas baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” biedri,
citas baltkrievu apvienību biedri, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas skolnieki, I. Kozakevičas LNKBA  pārstāvji un citi viesi.
Vakara viese Antra Sila ieludza pasākuma dalībniekus uz baltkrievu
izpildītāju koncertu, kurš notiks š.g. 10 jūlijā koncerta zalē Jurmalā.
Pasākums vertīgs kā vēsturiskas informācijas avots, popularizē baltkrievu literatūru un patieso, nevis padomju laikā falsificēto, Baltkrievijas vēsturi, veicina baltkrievu integraciju Latvijas sabiedrībā, ceļot etnisko pašapziņu un saglabajot kulturas identītāti.
LBKB “Svitanak” organizēts vakars ir vertīgs ne tikai kā piemiņas vakars,
bet kā vēsturiskas informācijas avots, un veicina dialogu un sapratni starp dažādām nacionālitātēm.
Pasākums arī veicina integrāciju Latvijas vidē caur starpkultūru dialogu,
patriotismu Latvijas sabiedrībā, ka arī apzināšanos, baltkrievu etniskās pašapziņas paaugstināšanos.
Latvijas baltkrievu kultūras biedrība “Svitanak” izsaka pateicību LR
Kultūras Ministrijai un I/ Kozakevičas LNKBA par pasākuma finansiālu atbalstu.

Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” priekšsēdētāja Tatsiana Kazak
30.05.2024.

baltkrievu valodā:https://www.svitanak.eu/2024/05/27/%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%96%d0%bc%d0%bf%d1%80%d1%8d%d0%b7%d0%b0-%d1%9e-%d1%81%d1%8c%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83/