I.Kozakēvičas LNKBA namā 1. aprīlī apstiprinājās: vasara ir neizbēgama! Rīgas Vācu kultūras biedrība ieskandina pavasari un lūkojas vasaras virzienā. Kas gan būtu gada sākums, ja nenotiktu tradicionālais Rīgas Vācu kultūras biedrības (RVKB) pavasara pasākums! Pateicoties Kultūras ministrijas finansējumam (caur LNKBA dotāciju), RVKB tieši pirms  Pūpolsvētdienas ieskandināja pasākums Du entrinnst dem Sommer nicht (“Vasara ir neizbēgama”). Tajā ar priekšlasījumu Mut ist der größte Wert! (“Drosme — lielākā vērtība!”) uzstājās I. Garda un L. Veidemane, kā arī noritēja iepazīšanās ar informāciju par vācbaltiešu jubilejām / nozīmīgākiem pasākumiem Lietuvā un Igaunijā 2023. gadā. Jaunas idejas tapa arī Egīla Emersona izlolotā projekta SprachCafe sakarā — gaidīsim jaunumus! Kā katru sezonu vokāli instrumentālais ansamblis Morgenrot sniedza klausītājiem svaigus muzikālus atklājumus. Īpašs paldies biedrības praktikantiem Renātei un Antonam par kvalitatīvo devumu un dzīvesprieku ansambļa darbībā. Dabas mošanās noskaņu svinīgās zāles noformējumā deva mūsu goda viesa — dzejnieka, rakstnieka un grafologa Arvīda Plauža sagādātie sniegpulkstenīši!