Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pieteikties atbalstam Rīgas un Rīgas reģiona organizācijas, kuras darbojas ar mazākumtautību pārstāvjiem. Organizācijām ir pieejams sekojošs finansējums:

Organizācijas darbības plānu un/vai stratēģiju sasniegšanai:

  • finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, t. sk. tehniskais aprīkojums, noma, mājas lapas izveide, u.c. izmaksas; aptauju izveidei un aktivitātēm turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei; Konkursa kopējais budžets ir 7000 eiro. Vienai organizācijai maksimālā summa – 1000 eiro.

Finansējumu savu mērķu sasniegšanai, organizējot aktivitātes vai pasākumus, vēlams Demokrātijas nedēļas (1.-9.maijs) ietvaros. Šai atbalsta sadaļai var pieteikties kopā ar iepriekšminēto atbalstu.

Konkursa kopējais budžets ir 3500 eiro. Vienai organizācijai maksimālā  summa –  500 eiro.

Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 11.aprīļa līdz 20. jūnijam.

Prioritāri tiks atbalstītas organizācijas, kuras:

  • plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu informāciju par savas organizācijas darbību;
  • ir izstrādājušas savas organizācijas darbības plānus vai stratēģiju.

Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 17.aprīlim, aizpildot anketu šeit.  Konkursa nolikums pieejams šeit.

Anita Īvāne

Biroja vadītāja

Latvijas Pilsoniskā alianse

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

E-pasts: Anita@nvo.lv

Tālrunis: +371 24245580

www.nvo.lv