Aicinām visus interesentus piedalīties ar referātiem konferencē, kas veltīta Sv. Nersesa Šnorali nāves 850. gadadienai. Konferenci organizē Baltijas valstu Armēņu diecēze sadarbībā ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti. Konference notiks 2023. gada 24. novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19. Konferencē tiks apskatītas dažādas tēmas saistībā ar Sv. Nersesu Šnorali, kā, piemēram, viņa

 • ekumēniskā misija,
 • loma kā interpretētājam, morālistam, kanonistam, vēsturniekam un politiķim,
 • vieta pasaules vēsturē,
 • teoloģiskais mantojums,
 • pienesums baznīcas mūzikā,
 • literārais mantojums un Kilikijas miniatūra,
 • laikmeta Kilikijas multikulturālais konteksts,
 • laikmeta Kilikijas arhitektūra,
 • dzīve kā svētajam: biogrāfiskās un hagiogrāfiskās detaļas,
 • tekstoloģiskās detaļas un tulkojuma specifika,
 • nozīme mūsdienās.

Lūdzu, atsūtiet jūsu referātu kopsavilkumu angļu valodā līdz 10. augustam (ne vairāk par 150 vārdiem) uz ilze.stikane.tf@lu.lv un elizabete.taivane@lu.lv. Pieteikumā norādiet savu vārdu, uzvārdu, akadēmisko amatu/grādu, pārstāvēto institūciju un e-pasta adresi. Konferences darba valoda: angļu.

Svētais Nersess Klajetsi Šnorali bija ievērojama personība 12. gadsimta Armēņu baznīcā. Viņš bija teologs, dzejnieks, mūziķis, vēsturnieks un interpretētājs. No 1102. līdz 1173. gadam viņš kalpoja kā Visu Armēņu Svētās Apustuliskās Baznīcas 64. katolikoss. Sv. Nersess piedzima dižciltīgo ģimenē Tsovka cietoksnī Tluka provincē Kilikijā. Saskaņā ar tradīciju Sv. Nersesa tēvs, valdnieks Apirata Pahlavuni, bija Sv. Sahaka Parteva un Kamsarakanu valdnieku dzimtas pēctecis. Nersess un viņa brālis Grigors kļuva par garīdzniekiem, savukārt pārējie viņa brāļi, Vasils un Šahans, ieguva militāro izglītību. Nersess mācījās Kesuna Sarkanajā klosterī pie atzītā Stepanosa Manuka, kur viņam arī piešķīra Šnorali titulu (no armēņu valodas – ar žēlastību piepildīts). Nersess 30 gadu vecumā tika ordinēts par bīskapu un 1166. gadā iecelts par Visu Armēņu katolikosu. Viņš spēlēja nozīmīgu lomu attiecību nostiprināšanā starp Armēņu baznīcu un Latīņu un Grieķu baznīcu, kas vēlāk atzina Armēņu baznīcu par apustulisku. Kilikijas armēņu valdnieki uzticēja Nersesam vest diplomātiskās sarunās ar krustnešiem un Bizantijas pārstāvjiem. Viņš atstāja bagātu literāru mantojumu, reformēja armēņu rituālus, sacerēja himnas un dziedājumus, kā arī izgudroja jaunus literāros paņēmienus. Viņš piešķīra jaunu nozīmi vēstuļu žanram, būdams daudzu ievadvārdu, poēmu, mīklu un dzejoļu autors.

https://www.tf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/78766/