2023. gada 23. aprīlī Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijas nama Lielajā zālē no plkst. 14.00. līdz plkst. 18.00 notika Latvijas baltkrievu kūlturas biedrības
“Svitanak” organizēts literatūras vakars “Ja dzīvot, tad dzīvot Baltkrievijai”.
Atklāšanas laikā tradicionāli visi klātesošie zālē izpildīja Latvias Valsts himnu
“Dievs, svēti Latviju” un Baltkrievu neoficiālo himnu “Magutni Boža” (Varenais
Dievs). Pasākumu atklāja “Svitanaka” valdes priekšsēdētāja Tatsiana
Kazaka, atzimējot, ka jau pusgada laikā viena reize mēnesī Itas Kozakevičas
LNKBA Namā regulāri notiek LBKB “Svitanak” pasākumi un šoreiz – literatūras vakars, veltīts Larisai Geņijuš,
Leonīdam Marakovam un Jankam Mauram.

Larisa Geņijuš – leģendārā baltkrievu dzejniece, upurīgā kristiete,
nepielūdzamā patriote, Pasākuma ietvaros vakara dalībnieki deklamēja L.Geņijuš dzeju, t.sk. LBKB
“Svitanak” priekšsēdētāja Tatsiana Kazak, baltkrievu dzejniece Vika Trenas, Rīgas
Baltkrievu pamatskolas direktores vietniece Anna Ivane, baltkrievu biedrības
“SUPOLKA” pārstāve Marija Davidava-Novikava un citi vakara viesi.
Slavena baltkrievu dzejniece Vika Trenas stastīja par Leanīdu Marakovu (1958.-2016.)  un
par kopīgu darbu ar viņu Baltkrievijas raksttnieku savienībā. Pasakūmā ietvaros notika arī baltkrievu dzejnieces un tulkotājas Vikas Trenas uzstašana ar autores dzeju. Viktorija pašlaik dzīvo Latvijā pēc 2020. gada protestiem Baltkrievijā. Pateicoties Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktores vietniecei Annai Ivanei
pasākuma dalībniekiem interesanti bija uzzināt par baltkrievu bērnu rakstnieku
Janku Mauru un viņam veltīto ekspoziciju Rīgas Baltkrievu pamatskolas muzejā.
Š. g. 28. aprīlī būs rakstnieka 140. gadu jubileja.
Literatūras vakara viese – Latvijas poļu savienības pārstāve, latviešu
dzejniece un tulkotāja Dagnija Dreika savā uzrunā lasīja savu dzeju latviešu un
poļu valodā. Viņa ir partulkojusi dažādu baltkrievu autoru dzeju uz latviešu valodu.
Ukraiņu-baltkrievu ansablis “Divčata” izpildīja latviešu, baltkrievu un
ukraiņu dziesmas. Pazistama baltkrievu gleznotāja Olga Jakubovska, LNKBA Namā personālas izstādes autore, organizēja autores ekskursiju Lielajā un
Kamina zalēs, kur atrodas darbu ekspozicijas un pastastīja par katru savu gleznu.
Vakarā piedalījas Baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” biedri, baltkrievu
apvienības “SUPOLKA” biedri, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas
skolnieki, Itas Kozakevičas LNKBA pārstāvji, baltkrievu un latviešu dzejnieki un
ukraiņu-baltkrievu vokalais ansablis “Divčata”.
Pasākums vertīgs kā vēsturiskas informācijas avots, popularizē baltkrievu
literatūru un patieso, nevis padomju laikā falsificēto, Baltkrievijas vēsturi, veicin baltkrievu integraciju Latvijas sabiedrībā, ceļot etnisko pašapziņu un saglabajot
kulturas identītāti.
LBKB “Svitanak” organizēts vakars “Ja dzīvot, tad dzīvot Baltkrievijai” ir
vertīgs ne tikai kā piemiņas vakars, bet kā vēsturiskas informācijas avots, un
veicina dialogu un sapratni starp dažādām nacionālitātēm.
Pasākums “Ja dzīvot, tad dzīvot Baltkrievijai” arī veicina integrāciju Latvijas
vidē caur starpkultūru dialogu, patriotismu Latvijas sabiedrībā, ka arī apzināšanos,
baltkrievu etniskās pašapziņas paaugstināšanos.
Latvijas baltkrievu kultūras biedrība “Svitanak” izsaka pateicību LR
Kultūras Ministrijai un Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijai par pasākuma “Ja dzīvot, tad dzīvot Baltkrievijai” finansiālu atbalstu.

Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” priekšsēdētāja Tatsiana Kazak
25.04.2023