12. decembrī LR Kultūras ministrijā viesojās kolēģi no Moldovas – Kultūras ministrijas un Tieslietu ministrijas, parlamenta, Kišiņevas pašvaldības un  nevalstiskajām kultūras organizācijām, lai pārrunātu jautājumus un dalītos pieredzē, kas skar valsts kultūras iestāžu sadarbību ar NVO sektoru, kultūras darbības un tās finansēšanas mehānismus, tostarp valsts budžeta sadalījumu kultūrā, kā arī kultūras lomu un praktiskus piemērus, kā caur kultūras procesiem veicināt sabiedrības integrāciju un saliedētību.