Stāsta Vlads Šulmans? projekts vadītājs: No 2018. gada jūnija biedrība “Ebreju kultūras mantojums” ar SIF finansiālo atbalstu īstenoja projektu “Latvijai veltītā dzīve”. Projekta dalībnieki – skolnieki no Rīgas Š.Dubnova ebreju vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rīgas ukraiņu vidusskolas un Majoru vidusskolas. 30.10 Rīgas sinagogā notika izstādes “Latvijai veltītā dzīve” prezentācija, ko bija sagatavojuši projekta dalībnieki. Skanēja Eliohu Krumera apsveikums. Starp runātājiem: Marks Jofe, M. Goldina biedrības “Ebreju kultūras mantojums” Valdes priekšsēdētāja vietnieks, pianists Harijs Bašs, kurš uzdāvināja projekta dalībniekiem sava koncerta DVD. Rīgas Ebreju kopienas kora “Šofar” diriģents Josifs Cisers stāstīja par profesori Ludmilu Pismennaju. Vēl viens prezentācijas varonis – glēznotajs Georgs Krutojs. Dr.art Rafi Haradžaņans, I.Kozakēvičas LNKBA Valdes priekšsēdētājs, pastāstīja par Rutu Šac-Marjašu, vienu no LNKBA pamatlicējiem.
Majoru vidusskolas prezentācija bija veltīta pazīstamam Latvijas pianistam H. Bašam un Majoru skolas skolotājam I. Manoimam. Rēzeknes Katoļu vidusskolas prezentācija bija veltīta dziedātājam un kantoram M. Aleksandrovičam un rakstniekam J. Tiņanovam. Rīgas ukraiņu vidusskolas prezentācija bija veltīta izcilai Latvijas Mūzikas Akadēmijas profesorei, kordiriģentam, pedagogam L.Pismennajai un glēznotajam G. Krutojam. Rīgas Š.Dubnova vidusskolas prezentācija bija veltīta Rīgas Peitavšul sinagogas pirmajam kantoram Ā. Abramisam, politiķei un kultūras darbiniekam R. Šac-Marjašai.
Pēc garšigām pusdienām Rīgas sinagogā projekta dalībnieki bija apbalvoti ar mantiskām balvam – keramikas meistaru roku darbi ar ebreju simboliku un grāmatas par kantoru Mihailu Aleksandroviču) un diplomiem.