„Tautu forums notiks jau piekto reizi – tas spilgti apliecina, cik daudz un atšķirīgas tautības dzīvo Latvijā. Mūsu valsti veido ikviena labās domas un darbi, tādēļ šogad, atklājot valsts simtgadi, ir īpaši svarīgi izcelt visu tautību iedzīvotāju devumu un potenciālu valsts izaugsmē. Liels paldies visām mazākumtautību organizācijām, kuras ikdienā ar daudzveidīgām pilsoniskām iniciatīvām apliecina savu lojalitāti un piederību neatkarīgai Latvijas valstij, kā arī aktīvi un atbildīgi iesaistās simtgades veidošanā,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/tautu-forums-pulces-simtiem-mazakumtautibu-parstavju-no-visiem-latvijas-regioniem-495