Asociācijas aktīvistu grupa, piecu kulturas biedrību pārstāvji, tostarp 4 valdes locekļi,5.un 6. maijā piedalījās Latgales simtgades kongressā Rēzeknē un Daugavilī. Viņi bija klāt divās iztītajās sēdēs,  varēja brīvi komunicēt ar Valsts prezidentu, piedalījas ozolu stadīšanas akcijā Polijas armijas karavīru kapu piemiņas vietā, apmeklēja Krievu māju Daugavpilī. Iespaidi interesanti, daudzveidīgi. LNKBA Valdes priekšsēdētājs izstāstīja par tiem trīs televīzijas intervijās un vienā – internetavīzei.

Раффи Дебска 2017

PR vēstniece Latvijā Ewa Dębska, Раффи Хараджанян, vicemērs Daugavpilī Peteris Dzalbe un “Kukułeczka” Tautu forumā Daugavpilī 6.05.2017.

Группа активистов Ассоциации им. И.Козакевич, представители пяти входящих в ее состав национальных культурных обществ, в том числе 4 члена правления,  в течение двух дней – 5-6-го мая – принимала участие в конгрессе (Latgales simtgades kongress un Tautas forums)  в Резекне и Даугавпилсе. Анколовцы участвовали в двух развернутых заседаниях, свободно общались с президентом страны, высадили дубы вокруг памятника польским солдатам, посетили Русский дом в Даугавпилсе… Впечатления были интересные, запоминающиеся. Неоднократно звучала мысль о ценности всех людей страны вне зависимости от их  этнического происхождения. Председатель правления поделился ими в трех телевизионных интервью и в одном – для интернет-газеты Даугавпилса. В частности, Р.Хараджанян подчеркнул важность использования президентом определения “мультикультурализм” в его выступлении на Форуме народов и тех слов уважения, которые были специально посвящены Ите Козакевич, ее роли в процессе восстановления независимости Латвии, ее заслугам в сфере жизни национальных меньшинств.

Читай о Форуме народов здесь:https://www.daugavpils.lv/ru/47/read/15442

http://www.bbc.com/russian/features-39975435