20. maijā Arkādijas parkā un tā apkārtnē notiks jau astotie Pārdaugavas svētki – viens no lielākajiem pasākumiem Rīgā Daugavas kreisajā krastā. Pārdaugavas svētkus rīko Pārdaugavas izpilddirekcija ciešā sadarbībā ar Pārdaugavas izglītības, kultūras, sporta iestādēm un organizācijām, dažādiem uzņēmējiem un radošiem pārdaugaviešiem. Arkādijas parkā, tā apkārtnē un citviet Pārdaugavā tiek piedāvāta…programma, kas aktualizē Pārdaugavas īpašās kultūrvides vērtības, rosina dažādu organizāciju sadarbību un kopienas līdzdalību pilsētas kultūras dzīves veidošanā. Pārdaugavas svētku unikalitāte ir tā, ka svētku aktivitātes kopīgi rada un īsteno paši Pārdaugavā strādājošie un dzīvojošie rīdzinieki, stiprinot sabiedrības saliedētību un apliecinot savu radošumu.

http://www.kultura.riga.lv/public/83880.html