Komisija sēdē iepazīstas ar Sabiedrības integrācijas fonda darbību un aktuālajiem projektiem

Šodien sēdē Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda direktore, komisijas deputātus iepazīstināja ar fonda darbību – pagājušajā gadā mainīto struktūru, kā arī ar fonda administrētajām programmām.

Sēdē piedalījās arī Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs, un Normunds Rudēvičs, Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdētājs, Starptautiskās Romu savienības viceprezidents. Mazākumtautību pārstāvji izteica rosinājumu Sabiedrības integrācijas fonda padomē iekļaut arī mazākumtautību biedrību pārstāvi. A. Bauere uzskata, ka padomes sastāvā vajadzētu būt mazākumtautību biedrību pārstāvim, taču minēja, ka pēdējā konkursā nebija pieteikusies neviena organizācija.

Saeimas deputāti un abu organizāciju pārstāvji pauda viedokli, ka padomes sastāvu vajadzētu veidot tā, lai būtu ietverti visu jomu organizāciju pārstāvji, nevis tikai sešu organizāciju pārstāvji. Komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis aicināja abas asociācijas nākt klajā ar saviem ierosinājumiem likumdošanas pilnveidei.

Rafi Haradžanjans sarunas turpinājumā:

Piedāvāju apskatīties Integrācijas Fonda mājas lapu.

Vai tur ir projektu konkursi, kuros var piedalīties sākot ar šī gada aprīli? Diemžēl, tur ir tikai projektu projekti. Par konkursiem arī privātā sarunā neko konkrēti nevarēja sacīt pat Fonda direktore. Miglaini ir arī principi, pēc kuriem formējas tā saucamo “ekspertu” sastāvs, kas vērtē projektu iesniegumus.

Prakse rāda, ka informācija par konkursiem LSIF mājas lapā bieži parādās pēdējā brīdī. Tad mūsu LNKBA ļaudis negulēs pa naktīm rakstot projektu, viņi visi taču kaut kur arī strādā. Projekts būs iesniegts, bet rezultātā – visbiežāk – vēlāk saņemsim tikai vēstuli ar vārdiem “paldies par piedalīšanos”.

I.Kozakēvičas Asociācijas biedri pārliecināti – ir nepieciešama savlaicīga, detalizēta, tieši organizācijām adresēta informācija (līdzās īsziņām internetā). Ir nepieciešama atlase jau projektu ideju līmenī, par ko pareizi runāja arī Fonda direktore. Ir nepieciešami īsti speciālisti ne tikai laiku pa laikam dažiem padomiem, bet pašā ikdienas Fonda darbā ar projektiem. Piemēram, var organizēt īpašu struktūru – Sekretariātu (protams, ar atbilstošo apmaksu darbiniekiem) mūsu Asociācijā, kurai ir praktiska darba milzīga pieredze.

Ar cieņu, Dr. art Rafi Haradžanjans, I.Kozakēvičas LNKBA priekšsēdētājs