2013. gada vasarā notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Jau tagad notiek gatavošanās vairākām svētku aktivitātēm. Lai arī nākamajā gadā Dziesmu un deju svētku ietvaros pilnvērtīgi prezentētu Latvijas mazākumtautību kultūras bagātību, lūdzam Jūsu atbalstu un līdzdalību svētku programmas sagatavošanā un īstenošanā.

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) aicina Jūs piedalīties informatīvajā seminārā un diskusijā par mazākumtautību kolektīvu koncertu bloku Dziesmu un Deju svētku ietvaros. Tikšanās notiks piektdien 11.maijā, plkst.15:00 Pils laukumā 4, 3.stāvā. Aicinām piedalīties ar saviem priekšlikumiem par programmu, koncertu ģeogrāfisko izvietojumu, papildus aktivitātēm (piemērām, amatu prasmju demonstrējumu), esošu problēmu un risinājumu redzējumu.

Lūdzam informēt par šo iespēju arī citus mazākumtautību kolektīvus!

Papildu informācija ir pieejama pie KNMC Dziesmu svētku nodaļas vadītājas Līgas Ribickas (67228985, Liga.Ribicka@knmc.gov.lv).