“Latvijas avīze” raksta par LNKBA un referendumu:

Februārī paziņojumu izplatīja Itas Kozakēvičas vārdā nosauktās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) valde, aicinot referendumā apliecināt savu cieņu Latvijas valstiskuma konstitucionālajiem pamatiem un sabiedrības saliedēšanas vārdā atbalstīt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Asociācija apvieno 22 organizācijas, un tajā ietilpstošās Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” valde jeb “rada” savus 60 biedrus uzrunāja vēl arī ar atsevišķu īpašu vēstījumu. Tā uzsvēra, ka “Svitanak” kopš atmodas laika ir atbalstījusi latviešu tautu tās valsts neatkarības atgūšanā un iestājas par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pastāvēšanu Latvijas Republikā.

Pēc paziņojumiem asociācijas mājas lapā parādījās arī nelabvēlīgi komentāri, kā, piemēram: “Smieklīgi, ka armēnis ar igauni sarunāsies latviski.”

LNKBA vadītājs Rafi Haradžanjans uzsver – asociācijā latviešu valodā savstarpēji sazinās kā armēnis ar kazahieti, tā moldāvs ar ungāru un visi pārējie. Bet vienmēr jau atrodas anonīmi nelabvēļi, kuriem nepatīk asociācijas ideoloģiskā ievirze un cieņa pret Latvijas valsti. R. Haradžanjans atminas, ka reiz internetā pat apvainots “rusofobijā” tikai tāpēc, ka izstādes atklāšanā runājis latviski.

la.lv: Pašiem sava «apvienoto nāciju organizācija»