Paziņojums

Itas Kozakēvičas vārdā nosauktās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) darbība jau no Atmodas laika vērsta uz nacionālo kultūru saglabāšanu, kā arī uz Latvijas sabiedrības saliedēšanu uz kopīgu vērtību pamata. Asociācija un to veidojošās biedrības sekmē valodu apgūšanu, organizē svētdienas skolas, valodu kursus, sadarbojas ar mazākumtautību skolām.

Vienlaikus LKNBA ir saprotama latviešu valodas un kultūras dabiskā prioritāte savā dzimtenē. Mēs nenoliedzam problēmas pēdējā laika nacionālajā politikā. Tomēr tas nenozīmē sasniegtā noliegumu. To, kas sasniegts cilvēku nacionālās savdabības saglabāšanā, sabiedrības saliedēšanā. Gaidāmais referendums ievērojami aktivizējis sabiedrisko domu. Aicinām 18. februāra referendumā apliecināt savu cieņu Latvijas valstiskuma konstitucionālajiem pamatiem. Sabiedrības saliedēšanas vārdā aicinām atbalstīt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.

LNKBA valde

Rīgā, 2012. gada 14. februārī