Aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes.

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) projektam “Satiec savu meistaru!” aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē dažādas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes. Ir aicinātas arī juridiskas personas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai veidot un iedibināt radošas partnerības starp meistariem, valsts, pašvaldību, nevalstisko un privāto sektoru.

“Satiec savu meistaru!” ir „Tradicionālo prasmju skolas” turpinājums, kas iekļaujas Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas 2012”. Kopīgajai idejai plānojuši pievienoties arī Francijas, Spānijas, Portugāles, Ungārijas, Slovākijas, Itālijas un Igaunijas meistari.

2009. gada rudenī aizsākās „Tradicionālo prasmju skolu” rīkošana, kur dažādās Latvijas vietās meistaru vadībā varēja apgūt senās amatu prasmes. Projekts, gūstot lielu atsaucību, turpinājās 2010. gada pavasarī Zemgalē un Sēlijā, 2010. gada rudenī Vidzemē un 2011. gada pavasarī Latgalē.

2012. gada 30., 31. martā un 1. aprīlī pasākuma “Satiec savu meistaru!” laikā Latvijas novados aicinām rīkot atvērtas meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, paraugstundas, paraugdemonstrējumus un koncertus, publiskas sarunas un diskusijas.

KNMC lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena stāsta: “Pasākuma mērķis ir sekmēt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, izcelt meistarus un viņu unikālās prasmes, kā arī stiprināt mūsu identitātes un vērtību apziņu, veidojot platformu jaunām un mūsdienīgām partnerībām.

Aicinām iesaistīties skolas, kultūras centrus, muzejus un bibliotēkas, lai palīdzētu atrast un satikt seno prasmju zinātājus. Šoreiz būs iespēja apgūt arī jau iepriekšējos pasākumos rādītās prasmes – metālkalšanu Rīgā, vienkoču darināšanu Līgatnē un tradicionālo dziedāšanu Rucavā, kā arī smalkus rokdarbus Cesvainē un tautas lietišķās mākslas studijās Rīgā.”

„Mēs aicinām uz tradicionālajām prasmēm paskatīties plaši – no ārstniecības augu vācēju zināšanām līdz pat Dziesmu un deju svētku tradīcijā ietvertajām nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm – dziedāšanai pie tautas teicējiem, rotaļām un dančiem, mūzikas instrumentu izgatavošanai un amatniecībai”, uzsver Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore Dace Melbārde.

Dalībniekiem jāiesniedz pieteikuma anketa Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā personīgi vai elektroniski (knmc@knmc.gov.lv ar norādi „Satiec savu meistaru!”) līdz 2012. gada 20. februārim vai jānosūta pa pastu (Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs, Pils laukums 4, Rīga, LV-1365 ar norādi „Satiec savu meistaru!”), pasta zīmogs – 2011. gada 17. februāris.

Informācija par projektu “Satiec savu meistaru!” un pieteikuma anketa: KNMC mājas lapā www.knmc.gov.lv sadaļā Kultūras mantojums.

Informāciju sagatavoja:
Inga Bika, KNMC komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis:67228985
E-pasts:inga.bika@knmc.gov.lv
www.knmc.gov.lv