Laikā no 19.-22. jūlijam Tallinā (Igaunijā), projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros, notika otrā Baltijas romu jauniešu vasaras skola, ko organizēja Igaunijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas romu jauniešiem, lai īstenotu kopīgus projektus un iniciatīvas.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/aizvadita-baltijas-romu-jauniesu-vasaras-skola-2023