Museum LV atvērās Jūlijas Jeresjko darbu izstāde. Viņai ar neordināru nosaukumu: “SOS. Dzīvei ir nozīme”.
Profesors Rafi Haradžanjans sacīja: “Ekspozīcija rūpīgi ir pārdomāta. Viss ir radīts apjēgti un meistarīģi apdarināts. Uz linaudekliem, pa manējām izjūtām, atrada vieta simbolisma savienojums ar fotoreālismu. Izdevies!
Gribas apsveikt autoru ar radošo uzvaru!”

Izstāde atvērta līdz 2023.01. 11.janvārim.Возможно, это изображение 2 человека, люди стоят и в помещении

sk.:https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/personalizstade.-julija-eresko.-_sos.-life-matters_-14287822?fbclid=IwAR1hHWSGq2ZiN5ypOEHgbs_kKQOqN49xr-5nBEiSoeJxpHn8eLKM1lpCczU

Komentēšana nav pieejama.