Kultūras un identitātes diskusija Rīgā. Jauno biedru atskaite. FOTOGRĀFIJAS 

 

I.Kozakēvičas LNKBA Namā (Lielā zāle, biedrības telpa) un teritorija.

Pasākumā piedalījās:
RVKB biedri, ansamblis „Morgenrot”, biedrības interesenti un atbalstītāji,

  • klātienē. Vācu kultūras zinātāji, Latviešu-Vācbaltu Centrs „Domus
    Rigensis”, Latvijas mazākumtautību pārstāvji (baltkrievu, poļu, krievu),
    LNKBA pārstāvji, bērni un jaunieši, cilvēki ar īpašām vajadzībām (pēc
    iespējas) u.c. 20 dažādu tautību un paaudžu pārstāvji: 15 pieaugušie, 5 –
    jaunieši un bērni.

Vācu sociālās kultūras prakse un tradīcijas (apzināšana un
apmaiņa), tradicionālās sarunvalodas sekmēšana– vada
biedrības eksperts. Aktivitāte nepieciešama RVKB biedru iesaistei biedrības
aktivitātēs, kvalitatīvai starpkultūru apmaiņai Norises vieta – LNKBA, dalībnieki – 20 pers. Ilze Garda. Lidija Veidemane. Aktivitāte noderīga RVKB biedru iesaistei intelektuālā diskusijā par vācbaltiešu kultūras mantojumu pirmskara periodā.
Norises vieta – LNKBA, dalībnieki – 20 pers. Māksliniece – Ieva Epnere.

Baltvāciešu kultūras aktualitāšu apzināšana, diskusija par
kultūrvēstures saglabāšanu. Sociālās kultūras, tradīciju
apmācība, sarunvalodas sekmēšana, dialogu prakse. Norises
vieta – LNKBA, dalībnieki – 20 pers. Valdis Kraulis.

Ansambļa „Morgenrot” koncerts un tradicionālo vācu dziesmu meistarklase/

Rīgas Vācu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Dace Šulmane.