Līdz šim tradicionālo 9. maija svinību organizēšanas aizliegumu nostiprina vēl viens likumā iekļauts jauninājums, proti, rīkot publiskus pasākumus tuvāk par 200 metriem no jebkura padomju armiju vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinoša pieminekļa ir aizliegts. Tiesa, arī šajā gadījumā ir paredzēti izņēmumi. “Jauno Vienotību” pārstāvošais Andrejs Judins skaidro, ka slēpošanas, dejošanas vai līdzīgus izklaides pasākumus joprojām varēs organizēt valsts vai pašvaldības iestādes, jo tām atļauja saskaņā ar likumu nav vajadzīga. Izskatot iesniegumu par privātpersonu pieteikta pasākuma rīkošanu, pašvaldība varēs to neatļaut arī lielākā attālumā no pieminekļiem, savukārt līdz 200 metru attālumam nebūs nekādu diskusiju – nekādu publisku pasākumu.

https://neatkariga.nra.lv/politika/377124-lidzsineja-formata-9-maija-svinibas-tiek-aizliegtas