Š.g. 30 aprīlī I.Kozakēvičas LNKBA Namā norisinājies ikgadējais Rīgas Vācu kultūras biedrības pavasara pasākums Wir wissen, was heute Trumpf (Visi zina, kas šodien trumpā). Nosaukuma inspirācija nākusi no izcilā poēta Māra Čaklā dzejas rindām. Pasākumā norisinājās diskusijas par aktualitātēm baltvāciešu kultūras mantojuma izzināšanā. Daudziem klātesošajiem mazpazīstams bija barona Aleksandra fon Štromberga (Alexander Woldemar, Baron von Stromberg, 1892-1956) vārds. Biedrības Kandavas filiālē AIF finansēta projekta “Dot attīstībai= Attīstīt dodot!” ietvarā top informatīvs stends par Štempeļmuižas un līdz ar to arī tagadējās biedrības Kandavas filiāles “Štempeļhofa” vēsturiskajiem saimniekiem. Pasākumā varējām uzzināt par barona mākslas mantojumu, kas pašreiz glabājas Latvijas Valsts mākslas muzejā.

Pasākumā ar savu jaunāko dzejas krājumu “Jūras krastā” (izdevniecība Jumava) mūs iepazīstināja goda viesis – vācbaltiešu vēstures pētnieks, rakstnieks Jānis Arvīds Plaudis. Savu dzejoli mums prezentēja arī biedrības praktikante Valērija. Īpašu publikas atzinību izpelnījās atraktīvais priekšnesums ansambļa “Morgenrot” izpildījumā un meistarklase iesācējiem “Flauta: „arī es to varu!””Pateicamies par atbalstu pasākuma norisē I.Kozakēvičas LNKBA un LR Kultūras ministrijai.