Piedālas RVKB biedri, ansamblis „Morgenrot”, biedrības interesenti un atbalstītāji, Latviešu-Vācbaltu Centrs „Domus Rigensis”, VFR vēstniecības, Gētes institūta pārstāvji, Latvijas mazākumtautību pārstāvji (poļu, krievu), LNKBA pārstāvji, cilvēki ar īpašām vajadzībām (2) u.c. Īpašie viesi LU Baltijas Ģermānistikas centra asoc.prof. Silvija Pavidis; Dobeles un Liepājas vācu kultūras biedrības.Programma: Ansambļa „Morgenrot” pavasara dziesmas (vācu un latviešu valodās) –koncertmeistare B.Lasmane, teicējs P.Boitmanis un citi.

Notika arī kultūras un identititātes diskusija, veltījums jūras tematikai un dabas aizsardzībai: no mākslas līdz prakstiskiem risinājumiem. Kultūras, tradīciju apmācība, sarunvalodas sekmēšana, dialogu prakse – vadiīja eksperte Ņ.Opmane; Vācu kultūra un identitāte Latvijā.  “Gleznotājs Gerhard Richter un Jutta Richter (rakstniece), kas pazīstami arī Latvijā:kultūru pēctecība”  – vadīja eksperti D.Šulmane, I.Šenberga, A.Balaško.

Mūs atbalsta km.logo 2