Mērķi

Veicināt republikā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu kopību sportā un draudzību vienotā Latvijā. Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet godīgi cīnīties par uzvaru.

Laiks un vieta

Sporta svētki notiek 2017. gada 23. aprīlī, sākums plkst. 12.00 Olimpiskā sporta centra Futbola zālē ( Grostonas ielā 6b, Rīgā).

Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 11.00 līdz 11.45.

Dalībnieki

Aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem, kā arī viņu ģimenes locekļi, draugi kā līdzjutēji un atbalstītāji.

Pasākuma dalībniekiem obligāti jābūt kājās sporta apavi. Pārstāvji un apmeklētāji uz laukuma seguma var uzturēties tikai sporta apavos vai uz ielas apaviem uzvilktām vienreizējām bahilām ( bahilas varēs saņemt pie organizatoriem).

Bērniem un jauniešiem, kuri startē komandu veidos, jābūt līdzi skolēnu apliecībai vai dzimšanas apliecībai.

Programmā

Komandu sporta veidi
 • Futbols – komandā 6 dalībnieki (t.sk. arī vārtsargs) dalībnieki neatkarīgi no dzimuma sākot no 8 gadu vecuma (saskaitot  komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz- 66);
 • Tautas bumba – komandā 6 dalībnieki, neatkarīgi no vecuma (saskaitot komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz – 70);
 • Virves vilkšana – komandā 6 dalībnieki neatkarīgi no vecuma (saskaitot komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz – 80);
 • Stafete – komandā 4 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma (komandas tiek vērtētas 4 grupās pēc dalībnieku gadu summas– 30, 35, 45, 55).

         

Individuālās aktivitātes
 • Lekšana, mešana, skriešanac. aktivitātes,
 • Zīmēšana.

Vērtēšana

Sporta svētku dalībnieks saņem dalībnieka karti, kurā par piedalīšanos sporta veidos un aktivitātēs, tiesneši izdara atzīmes.

Komandu sporta veidos noteiks labākās komandas. Stafetē uzvarētājas komandas noteiks 4 vecuma grupās.

Zīmēšanas konkursā noteiks labākos zīmētājus.

Apbalvošana

Ja dalībnieks vecumā no 5 – 7 gadiem dalībnieka kartē iegūst 5 tiesnešu atzīmes, bet dalībnieks vecumā no 8 – 14 gadiem iegūst 7 tiesnešu atzīmes, tad viņš saņem balviņu. Komandām uzvarētājām pasniedz diplomu, uzvarētājas komandas dalībniekiem – balviņu.

Vadība

Svētkus organizē un vada Organizācijas komiteja, kuras sastāvā šādu organizāciju pārstāvji:

 • Latvijas Olimpiskā akadēmija,
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

Finansēšana

    Sporta svētkus finansiāli, materiāli un organizatoriski atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Olimpiskā akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un citi sponsori.

Pieteikumi

Biedrības līdz 18.04.2017 piesaka savu dalību LOA, minot kopējo dalībnieku skaitu, pa tālruni 28365959 (Antrai Gulbei) vai e – pastu: loa@lspa.lv, ja tas nav izdarīts, komandai dalība Sporta svētkos var tikt liegta.

Sacensību dienā organizācija iesniedz vārdisko pieteikumu galvenajai sekretārei. Pieteikuma forma pielikumā.

Katrai organizācijai jābūt līdzi komandas uzrakstam.

Noteikumi komandu sporta veidos

 10.1 Futbols komandā 6 dalībnieki (t.sk. arī vārtsargs) dalībnieki neatkarīgi no dzimuma sākot no 8 gadu vecuma ( saskaitot  komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz- 66);

 • Laukuma izmēri 10 x 15 m.
 • Sacensības notiek pēc “vienmīnusa” sistēmas.
 1. Spēles ilgums 6 minūtes. Pārtraukumi spēles laikā nav paredzēti.
 2. Visiem spēlētājiem, izņemot vārtsargu, ir jābūt vienādas krāsas (toņa) kreklos. Nedrīkst spēlēt ar speciālajiem profesionālajiem futbola apaviem.
 3. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, zaudējumu – nulle punktu. Neizšķirta rezultāta gadījumā, izpilda soda sitienus no 6 m līnijas pa vienam dalībniekam no katras komandas līdz 1 punkta pārsvaram.
 4. Komandas tabulā ieņemto vietu aprēķina pēc:

– iegūtajiem punktiem;

– sitieniem no 6m līnijas.

10.2 Tautas bumba – komandā 6 dalībnieki , neatkarīgi no vecuma (saskaitot komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz – 70

 •  Laukuma izmēri – 7 x 15 m
 • Sacensības notiek pēc “vienmīnusa” sistēmas.

Spēles norise. Pēc signāla komandas kapteinis cenšas trāpīt ar bumbu kādam otras komandas dalībniekam, vai arī piespēlē bumbu savas komandas dalībniekam. Tie saņēmuši bumbu, dara to pašu. Pretējās komandas dalībnieki izvairās no bumbas vai mēģina to pārtvert un, savukārt, saspēlējoties savā starpā ar savu kapteini, cenšas trāpīt otras komandas dalībniekam. Ja kādam dalībniekam trāpa, tas iet aiz pretinieka komandas gala līnijas blakus savam kapteinim un arī piedalās izsišanā. Ja dalībnieks laukumā pārtver bumbu lidojumā, trāpījums neskaitās. Ja laukumā izsisti visi spēlētāji, tajā iet kapteinis. Ja arī tam trāpa, tad spēle beidzas.

Noteikumi

 1. Dalībnieki, metot bumbu vai arī izvairoties no tās, nedrīkst pārkāpt laukuma robežas. Ja to izdara metiena laikā – trāpījumu neskaita, ja izvairoties no bumbas – skaitās trāpījums.
 2. Ja dalībnieks, ķerot bumbu, izlaiž to no rokām, skaitās trāpījums.
 3. Skaitās tikai tiešs trāpījums (ja bumba atlec no zemes vai no cita dalībnieka, trāpījums neskaitās).
 4. Ja bumba nokrīt laukumā, to drīkst pacelt tikai laukumā esošie dalībnieki. Ja bumba nokrīt ārpusē (aiz sānu līnijas), to drīkst pacelt pretējās komandas dalībnieks līdz iedomātajam viduslīnijas pagarinājumam.

10.3. Virves vilkšana – komandā 6 dalībnieki neatkarīgi no vecuma (saskaitot komandas dalībnieku vecumu, iegūtā gadu summa nepārsniedz – 80);

 • Sacensības notiek pēc “vienmīnusa” sistēmas.
 • Sacensību norise: Uz virves tiek atzīmēts vidus. Vilkšana sākas no tā brīža, kad komandas atrodas vilkšanas pozīcijā, pēc tiesneša signāla. Vilkšana ir uzvarēta, ja virves centra atzīme tiek aizvilkta pāri 4 metru sānu atzīmei pie vilkšanas celiņa. Komanda, kura mačā uzvarējusi divas vilkšanas pēc kārtas, iegūst 3 punktus, bet zaudētāja komanda saņem 0 punktus. Ja komanda mačā uzvarējusi divas vilkšanas un vienu zaudējusi, tad rezultāts būs 2 punkti uzvarētājai komandai un 1 punkts zaudētājai komandai. Kad komanda beidz vilkšanu, tiesnesis dod signālu, svilpjot ar svilpi un norādot ar rokas žestu uz komandu, kura uzvarējusi, vai dodot komandu “Nevilkt!” (”No pull!”), sakrustojot rokas un norādot uz centru.

LOA prezidents                                                                 Ivans KLEMENTJEVS