Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, pārraugot sabiedrības integrācijas procesu, iespēju robežās tiekas ar mazākumtautību organizācijām un pārstāvjiem kā svarīgu mūsu sabiedrības sastāvdaļu.
Komisija vēlētos tikties ar Asociācijas pārstāvjiem un pārrunāt LNKBA un mazākumtautību aktuālos jautājumus, sadarbību ar Kultūras ministriju u.c. institūcijām, asociācijas finansējuma un namīpašuma Slokas ielā uzturēšanas jautājumus.