Starptautiskās UNESCO- L`ORÉAL stipendijas iedibinātas, lai atbalstītu un iedvesmotu jaunas zinātnieces turpināt pētījumus dzīvības zinātņu jomā doktorantūras un pēc doktora studiju ietvaros. Atšķirībā no L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu, kas paredzēta vienīgi Latvijā strādājošo pētnieču atbalstam, starptautiskā UNESCO- L`ORÉAL stipendija ik gadu 15 jaunām dažādu valstu zinātniecēm dod iespēju veikt pētījumus pasaules vadošajās laboratorijās ārpus savas dzimtenes. Tātad Latvijas zinātniecēm pieejamas abas šīs stipendijas.Starptautiskās UNESCO- L`ORÉAL stipendijas iedibinātas, lai atbalstītu un iedvesmotu jaunas zinātnieces turpināt pētījumus dzīvības zinātņu jomā doktorantūras un pēc doktora studiju ietvaros. Atšķirībā no L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu, kas paredzēta vienīgi Latvijā strādājošo pētnieču atbalstam, starptautiskā UNESCO- L`ORÉAL stipendija ik gadu 15 jaunām dažādu valstu zinātniecēm dod iespēju veikt pētījumus pasaules vadošajās laboratorijās ārpus savas dzimtenes. Tātad Latvijas zinātniecēm pieejamas abas šīs stipendijas.Pretendentēm individuālos pieteikums jāiesniedz tiešsaistē www.fwis.fr līdz 2013. gada 30. maijam. Katra UNESCO dalībvalsts stipendijai var pieteikt četras kandidātes, kuras tiks izraudzītas no iesniegtajiem individuālajiem pieteikumiem līdz 2013. gada 30. jūnijam.
http://www.unesco.lv/lv/jaunumi/izsludinats-unesco-un-loreal-starptautisko-stipendiju-konkurss-jaunajam-zinatniecem-dzivibas-zinatne/