Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas divas nominācijas no Latvijas – Dainu skapis un liecības par Baltijas Ceļu. Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir četras nominācijas – Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija par Ķeguma HES būvniecību, Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, Raiņa un Aspazijas sarakste un Latvijas Centrālās Padomes 1944. gada 17. martā parakstītais Memorands.
http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/unesco-programmas-pasaules-atmina-latvijas-nacionalajam-registram-iesniegti-pieci-pieteikumi-1/