I.Kozakēvičas LNKBA katru gadu organizē mazākumtautību mākslas festivālu “Vienoti dažādībā”. Tas ir plašs un nozīmīgs pasākums ar daudzveidīgu spektru, kas veicina etnisko minoritāšu sadarbību, sekmē viņu pilsonisko līdzdalību un bagātina Latvijas kultūras vidi. Koncerti un izstādes notiks gan I.Kozakēviča LNKBA namā, gan Rīgas  kultūras centros. Festivālam ir laba slava, un tajā piedalās daudz dalībnieku ne tikai no Rīgas un citām Latvijas pilsētām, bet arī no citām valstīm. Šogad būs viesi no Krievijas, Igaunijas, Armēnijas. Visi festivāla pasākumi vienmēr ir labi apmeklēti.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2977