Laikmetīgās mākslas centrs ielūdz Jūs uz DISKUSIJU:
„VALODA – INTEGRĀCIJAS INSTRUMENTS
VAI KLUPŠANAS AKMENS?”
Diskusijas laiks: 16. maijs plkst. 18:00
Vieta: Alberta iela 13; 7. stāvā
Iekļūšana ēkā: durvju poga Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Valoda: Diskusija notiks latviešu valodā. Būs pieejama tulkošana no/uz krievu/latviešu/angļu valodām
Pieteikšanās: Par savu dalību diskusijā lūgums paziņot uz e-pastu: līdz 15. maijam (16:00), rakstot uz e-pastu evarts@apollo.lv vai tel. 28324815
Diskusiju vadīs Eduards Liniņš, Latvijas Radio žurnālists un politisko procesu vērotājs. Diskusiju ievadot, ar referātu par valodu kā nacionālās un valstiskās identitātes faktoru uzstāsies Dace Strelēvica-Ošiņa, Sociolingviste.
Diskusijā aicinām piedalīties pilsoņus, nepilsoņus, jaunpilsoņus un visus interesentus, kuriem šķiet aktuāla latviešu valodas kā Latvijas identitātes pamatelementa problemātika. Uz diskusiju aicinām valodniekus, deputātus, mediju pārstāvjus no abām informācijas telpām!
Vai jaunienācēji – trešo valstu pilsoņi – izjūt valodu kā šķērsli savai integrācijai Latvijas sabiedrībā? Cik nepieciešama viņiem šķiet latviešu valodas apguve? Cik būtiski viņi izjūt latviešu valodu un kultūru kā neatņemamu Latvijas identitātes sastāvdaļu? Vai un cik lielā mērā krievu valodas klātbūtne ir drauds latviešu valodas pastāvēšanai un kā to izjūt latvieši? Vai latvieši izjūt kā draudu citu tautību (pirmām kārtām – krieviski runājošu) cilvēku skaita pieaugumu Latvijā? Vai referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu vērtējams tikai negatīvi, vai tajā var saskatīt arī kādus ieguvumus?
Aicinām visus uz diskusiju un dialoga veidošanu par šobrīd saasināto valodas un integrācijas jautājumu. Integrācija nav tikai vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā, izpildot nepieciešamo nosacījumu komplektu. Tas ir divvirzienu process, kas prasa attieksmi un vēlmi no abām pusēm.
Uz tikšanos,
Laikmetīgās mākslas centra, Integrācijas projekts SSSR!
Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) notiek no 12. aprīļa līdz 30. jūnijam 2012. gadā. Vairāk informācijas mūsu mājas lapā: www.lcca.lv Projektu finansē (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%). Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”.