22.augustā, Valsts prezidents Andris Bērziņš pieņēmis lēmumu atjaunot Mazākumtautības konsultatīvās padomes darbību. Tās priekšsēdētājs būs Romans Alijevs – Latvijas Azerbaidžāņu kultūras centra padomes priekšsēdētājs un Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktors.

Padomē darbosies Līvu savienības priekšsēdētājs Dāvis Stalts, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans, Starptautiskās romu savienības viceprezidents Normunds Rudēvičs, Latvijas Gruzīnu biedrības „Samšoblo” priekšsēdētājs Nugzars Mdzinarišvili, Latvijas Tatāru-baškīru biedrības „Čisma” priekšsēdētājs, Latvijas musulmaņu draudzes savienības priekšsēdētājs Zufars Zainulins, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētāja vietnieks Biomins Kajems, Latvijas Vecticībnieku biedrības priekšsēdētājs Ilarions Ivanovs, Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja Vanda Krukovska, Latvijas Ukraiņu biedrības priekšsēdētājs Viktors Stefanovičs, Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja Jeļena Matjakubova, Latvijas Igauņu biedrības priekšsēdētājs Tomass Kalda, Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” valdes loceklis Vjačeslavs Telešs, Rīgas lietuviešu vidusskolas direktore,Latvijas Lietuviešu savienības valdes locekle Aldona Treija un izdevniecības nama „Petits” prezidents Aleksejs Šeiņins.

Saskaņā ar nolikumu Valsts prezidenta paspārnē esošās padomes darbības mērķis būs veicināt dialogu par mazākumtautību etniskās, kultūras, valodas un reliģiskās identitātes jautājumiem un sniegt atbalstu mazākumtautību sociāli politiskās līdzdalības veicināšanai.

Lasiet vairāk šeit (president.lv).