16.augustā LR Kultūras ministrijā notika diskusija par Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu, ar kuru klātesošus īsi iepazīstināja kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Sēde ņēma dalību I.Kozakēvičas LNKBA valdes locekļi Rafi Haradžanjans, Vjačeslavs Telešs un Vanda Krukovska. Teleša k-gs runāja par nepieciešamību precizēt populāro definīciju “nacionālās skolas”, kuru nedrīkst sajaukt ar jēdzienu “krievvalodīga skola”.

Pēc LNKBA vadītājā domām, projekta autoriem vajadzētu paskaidrot sabiedrībā bieži izmantoto jēdzienu “lojalitāte”. Nevar arī secināt par krievu valodas ekspansiju Rīgā un Jūrmalā vasaras aktīvajā tūristu sezonā. Gluži pretēji, jaunākās paaudzes latvieši ne vienmēr labi (vai vispār) zina mūsu lielā kaimiņa valodu – viņi galvenokārt skatās uz Eiropas pusi. Tomēr dažās darba jomās (piemēram, tūrisms) loģiski prasa attiecīgās zināšanas. Asociācija – ja dabūs tam finansējumu – varētu savā namā atvērt krievu valodas kursus, tieši Latvijas jaunatnei. R.Haradžanjans pasvītrojis, ka LNKBA valdes sēdes arvien vairāk notiek latviešu valodā.

Asociācijas priekšsēdētājs atzīmējis, ka ir pienācis laiks veidot Latvijā arī kopējas sabiedriskus masu-mēdijus. Mazākumtautību problēmas ir ļoti maz atspoguļoti presē, īpaši – televīzijas kanālos. Cilvēkus varētu ieinteresēt oficiālā svētku “Latvijas mazākumtautību diena” (pozitīvs piemērs atrodams pie kaimiņiem Igaunijā).

Aicinām iepazīties ar Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas projektu:
Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018) (.pdf)

Savus komentārus un ierosinājumus lasītāji var nosūtīt LR Kultūras ministrijā. Līdz 9.septembrim sabiedrības pārstāvjiem, t.sk. nevalstiskajām organizācijām, ir iespēja piedalīties pamatnostādņu projekta publiskajā apspriešanā. Savus viedokļus (komentārus, priekšlikumu vai iebildumus) var sniegt, nosūtot rakstiski KM Sabiedrības integrācijas departamentam (K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV- 1364) vai elektroniski – referentam Denisam Kretalovam uz e-pastu deniss.kretalovs@km.gov.lv.