Ikkadējā mazākumtautību kultūras festivāla “Vienoti dažādībā – 2009” ietvaros 2009.gada 28.novembrī Svētā Pētara baznīcā un 2009.gada 5.decembī I.Kozakēvičas LNKBA Lielajā zālē ar lieliem panākumiem uzstājās Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” pašdarbības folkloras ansamblis “Doina” ar jauno programmu “Dzimtās zemes motīvi”, kura bija sagatavota projekta EEZ finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojekta “Moldāvu tautas kultūras mantojums – Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā” ietvaros. Minētās programmas sagatavošanā un iestudēšanā aktīvu dalību ņēma Dr. Art., profesors Rafi Haradžanjans. Programma iekļāva sevī bagātu materiālu, iegūtu etniskajā ekspedīcijā Moldovas Republikā projekta īstenošanas laikā. Drīz varēsiet apskatīties arī video fragmentu no Svētā Pētera baznīcas.