Pilsoniskā savienība: valstij jānodrošina I.Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pastāvēšana.

I.Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija (LNKBA), kas apvieno divdesmit etniski un reliģiski atšķirīgas mazākumtautību kultūras biedrības, savas pastāvēšanas 22 gados ir bijusi izcils paraugs patiesai sabiedrības integrācijai. Asociācijas biedri ir uzturējuši mazākumtautību valodu un kultūru, organizējot svētdienas skolas un rīkojot kultūras festivālus, tajā pašā laikā stingri iestājoties par neatkarīgu Latvijas valsti un latviešu valodu kā sabiedrības vienotāju. Asociācijai ir ne tikai lieli vēsturiski nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanā, par ko Latvijas valsts pelnīti tās rīcībā ir nodevusi ēku Slokas ielā 37 un apņēmusies segt tās uzturēšanas izdevumus. 2004. gadā LNKBA aktīvi ir atbalstījusi bilingvālo izglītību mazākumtautību skolās, uzsverot latviešu valodas lietošanas nozīmi sabiedrībā. LNKBA aktīvi stiprina sakarus starp Latviju un ārvalstīm; tās darbību augstu novērtējuši gan sadarbības partneri vēstniecībās, gan starptautiskās organizācijas.

Tomēr jāatzīst, ka valsts atbalsts šai nozīmīgajai asociācijai ir nepietiekams. Gadu no gada tās pastāvēšana ir apdraudēta gan atbildīgo ministriju vienaldzības, gan līdzekļu trūkuma dēļ. 2003. un 2007. gadā tikai Saeimas komisiju stingrās nostājas dēļ izdevās novērst LKNBA bankrotu. Diemžēl 2010. gadā vēsture atkārtojas. Kultūras ministrijas budžetā nav atradušies nepilni 12 tūkstoši asociācijas ēkas uzturēšanai, turklāt atbildīgie ierēdņi [valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters], atsaucoties uz asociācijas lūgumu pēc atbalsta, ir demonstrējuši valstiskas domāšanas trūkumu un klaju nevēlēšanos risināt problēmu.

Pilsoniskā savienība, atbalstot ieceri jau nākamajā valdību veidojošo partiju sanāksmē pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu LNKBA, aicina Kultūras ministriju apzināties, ka Latvijas mazākumtautību kultūra ir neatņemama Latvijas kultūrtelpas daļa un mainīt nihilistisko attieksmi pret Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības atbalstīšanu.