Ar 2023.gada 2.janvāri Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) Raiņa bulvārī 15, Rīgā, uzsāk jauna pakalpojuma attīstīšanu – Vienas pieturas aģentūra (VPA) ārzemniekiem. VPA mērķis būs vienuviet nodrošināt informatīvo atbalstu un pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas nepieciešami pārceļoties uz dzīvi Latvijā personu veiksmīgai sociālekonomiskai iekļaušanai. Sākotnēji VPA klātienes un tiešsaistes individuālās konsultācijās latviešu, angļu un krievu valodās (nepieciešamības gadījumā arī piesaistot tulku) varēs saņemt informāciju par trešo valstu pilsoņu uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu u.c jautājumiem. Janvāra mēnesī plānots uzsākt nodrošināt mutiskos tulkojumus retajās valodās, piemēram, arābu, farsi, turku, tadžiku, vjetnamiešu, mandarīnu u.tml., izvērtējot personas individuālās vajadzības.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-2janvara-sif-uzsak-vienas-pieturas-agenturas-pakalpojumu-sniegsanu-arzemniekiem