Notika: 2022. gada 14. maijā Rīgā, Slokas ielā 37 Rīgas latgaliešu biedrības „Trešō zvaigzne” izglītojošā atceres pēcpusdiena tika plānota saistībā ar Latgales kongresa Rēzeknē norisēm un tika veltīta latgaliešu ortogrāfijas pamatlicējam, lingvistam un baznīckungam Pīteram Strodam viņa 130 gadu jubilejā. Pasākumā piedalījās 22 cilvēki. Pasākumu atklāja biedrības valdes priekšsēdētāja Laura Mozga, tālākajā to vadīja Alfons Šveds. Kā pirmā uzstājās dr. philol. ZA akadēmiķe Anna Stafecka ar Latgaliešu ortogrāfijas komisijas darba 1927.-28. gadā raksturojumu, bija sagatavota arī prezentācija. Uzzinājām daudz  jaunu faktu par latgaliešu valodas gramatikas tapšanas līkločiem. Ar Pītera Stroda dzīves gājumu klātesošos iepazīstināja dr. philol. Lidija Leikuma. P. Strods bijis ne tikai latgaliešu ortogrāfijas pamatlicējs, bet arī sarakstījis vairākus reliģiska satura un literārus darbus, bijis aktīvs publicists, iedibinājis jaunatnes žurnālu “Zīdūnis”, vācis latgaliešu folkloru. Vispārīgu ieskatu par P. Stroda veikumu valodniecībā sniedza dr. philol. Anna Vulāne. Tieši P. Stroda nostādne bijusi, ka rakstība jātuvina izrunai, tikai ne visu iecerēto viņš paguva arī pats. Akadēmisko gaisotni mazāk oficiālu darīja atraktīvā akordeoniste Tonija Dombrovska ar emocionālo muzicēšanu un klātesošo iesaistīšanu kopīgā dziedāšanā. Savukārt Māra Sadovska bija sagatavojusi gana plašu latgalisko izdevumu izstādi, kas raksturoja gan P. Strodu kā personību, gan ļāva iepazīt pašas latgaliešu valodas gramatikas un rakstības attīstību līdz mūsu dienām. Par dažu jautājumu raisījās dzīvas diskusijas, tostarp arī par biedrības “Trešō zvaigzne” nosaukuma rakstību, jo biedrības biedri rakstīšanu ar <uo>, nevis ar <ō> atzīst par korektāku. Palikām pie tā, ka tradīcijām tomēr ir liels spēks un firmas zīme ir firmas zīme. Liela pateicība jāsaka arī Pēterim Laicānam par ieguldīto darbu pasākuma vietas sagatavošanā pirms un pēc pasākuma. Noslēgumā tika sveikti pasākuma dalībnieki un maija mēneša jubilāri, neklātienē – arī  ilggadējā biedrības biedrene un VEF Kultūras pils latgaliešu sadzīves dziesmu ansambļa “Olūteņš” dziedātāja Staņislava Garole viņas 90 gadu jubilejā. Mūsu vecbiedru pulkā joprojām braši turas 103 gadu vecumu sasniegušais Antons Mortukāns.

19.05.2022     

Rīgas latgaliešu biedrības “Trešō zvaigzne” valdes priekšēdētāja Laura Mozga