Plāns par pāreju uz mācībām valsts valodā

Izglītības un zinātnes ministrijas plāns, kurā mācību gadā kuras klases mācās pamatizglītības programmā, tātad tikai latviski:

2024./25. g. – 1., 2., 7., 8. klases

2025./26. g. – 1., 2., 3., 7., 8., 9. klases

2026./27. g. – 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. klases

https://www.la.lv/straujaka-tempa-uz-macibam-valsts-valoda