I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācijā 11. aprīlī, izskanot kamerkoncertam, atklāta izcilā gleznotāja Vilhelma Purvīša 150-gadei veltītā gleznu izstāde. Pateicamies Asociācijai, jo īpaši tās valdes priekšsēdētājam Rafi Haradžanjanam, par aktīvo darbību, izceļot un parādot Latvijā radītas pērles, kuru autori ir gan latvieši, gan mazākumtautību kultūru pārstāvji.

Ar 2021. gada novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijā pieņemtu lēmumu Vilhelma Purvīša 150. jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022. gadā. Starptautiskā mērogā veicinot izpratni par pasaules kultūras daudzveidību un vērtībām, UNESCO atzīmē dalībvalstīm nozīmīgu notikumu gadadienas, kā arī izceļ personības, kas ar savu darbu devušas būtisku ieguldījumu izglītības, zinātnes un kultūras attīstībā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Fb. 2022.04.12

Dr.Art Rafi Haradžanjans: Paldies Molnikas k-zei par iespaidīem un atsauksmēm. Priecājāmies vinu redzēt, viņas sveicienām un klātbūtnēi I.Kozakēvičas LNKBA nama zālē visas izstādes atklāšanas ceremonijas garumā – divas stundas! Pasākums patiešām bija nestandarts, radošs. Iznāk un skaidri apliecināja par Latvijas iedzīvotāju interesi integrācijas rakstura aktivitātēm. Mēs (LNKBA) labprāt sadarbosimies arī turpmāk.