Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumā konstatēts, ka pieminekļa kompleksam Uzvaras parkā pasliktinājies tehniskais stāvoklis, un tas uzskatāms par iedzīvotājiem nedrošu. …Objekts norobežots, lai tas neradītu draudus iedzīvotājiem saistībā ar neatbilstošo tehnisko stāvokli. Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis uzsver, ka pašvaldība nav paredzējusi līdzekļus objekta rekonstrukcijai. “Tāpat Saeimas un valdības līmenī pašlaik notiek diskusijas par šī objekta nākotni. Pirms lemjam par jebkādām tālākajām darbībām, vispirms ir nepieciešama skaidrība no likumdevēja un atbildīgajām ministrijām par to, kas notiks ar šo kompleksu. Līdz tam laikam objekts paliks norobežots,” – tā uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs.

https://www.riga.lv/lv/jaunums/pieminekla-komplekss-uzvaras-parka-atzits-par-nedrosu-pasvaldiba-norobezo