Pārvaldes veiktajā aptaujā  aicināti piedalīties Latvijas nepilsoņi, bezvalstnieki vai citas valsts pilsoņi ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā. Aptauja pieejama:  Iepriekš veikto aptauju dati parāda, ka pēdējo gadu laikā, pilsonības pretendentu bažas un bailes par naturalizācijas pārbaužu sarežģītību nav mazinājušās. Tāpēc Pārvaldes izstrādājusi ērtu, vienkāršu, bezmaksas pašpārbaudes rīku, lai ikviens dotu iespēju ikvienam pilsonības pretendentam pašrocīgi pārliecināties par savu latviešu valodas prasmi, Latvijas himnas, vēstures, kultūras, un Satversmes pamatnoteikumu zināšanām.

Aicinām ikvienu, kurš vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas, apmeklēt  pašpārbaudes e-rīku, kas palīdzēs sagatavoties naturalizācijas pārbaudei: www.pmlp.gov.lv.

https://www.pmlp.gov.lv/lv/jaunums/pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvalde-veic-latvijas-nepilsonu-aptauju-par-attieksmi-pret-pilsonibas-iegusanu