Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30.augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/klatienes-macibu-uzsaksanai-nosaka-obligatu-skolenu-testesanu