28. jūnijā 90. dzimšanas diena aprit dzejniecei Veltai Kaltiņai. No dzejnieces un viņas dzīves pavadoņa – rakstnieka un tulkotāja Roalda Dobrovenska – staro tik gaišs, sirsnīgs un savstarpējās mīlestības piepildīts starojums, it kā aiz muguras nebūtu ne gadu nastas, nedz pusgadsimtu garas kopdzīves rutīnas. Pēc ilgiem Rīgā pavadītiem gadiem Velta Kaltiņa un Roalds Dobrovenskis (vai kā Velta viņu dēvē – Rō) atraduši savu sapņu mājiņu Ikšķilē, kur kopj, kā paši saka, savu paradīzes dārzu, un no agra pavasara līdz vēlam rudenim peldas netālajā Daugavā.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/lieljubilare-dzejniece-velta-kaltina-man-vajag-reljefu–lidzenumi-nav-manejie.a410840/