Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās piešķir reizi gadā gadskārtējā Baltijas Asamblejas sesijā. Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo piecu gadu laikā. Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo trīs gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā, teātra mākslā vai kinomākslā… Savukārt balvu zinātnē piešķir darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme… un ir publicēts pēdējo piecu gadu laikā… Darbus līdz ar Baltijas Asamblejas balvu žūrijai adresētu pieteikumu, pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem, ja tādi ir, līdz 1.jūnijam jānosūta Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Sticenko (Saeima, Rīga, M.Trokšņu iela 2, LV-1811). Papildu informācija, rakstot uz e-pastu Ingrida.Sticenko@saeima.lv.

https://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29814-vel-lidz-1-junijam-aicina-pieteikt-darbus-baltijas-asamblejas-ikgadejai-balvai-literatura-maksla-un-zinatne