Ārlietu komisijas deputāti izsaka līdzjūtību visiem bruņotā konflikta upuriem un viņu ģimenēm, kā arī asi nosoda visus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus. Tāpat komisijas deputāti pauž nožēlu par vardarbības eskalāciju un aicina konfliktu risināt diplomātiskā ceļā. Paziņojumā komisija kategoriski nosoda teroristiskās organizācijas Hamās raķešu uzbrukumus, kas vērsti pret Izraēlu un tās iedzīvotājiem, kā arī atzīst Izraēlas tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus pret raķešu uzbrukumiem un vienlaikus norāda, ka ir būtiski saglabāt maksimālu savaldību.

https://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29809-arlietu-komisija-pazinojuma-aicina-partraukt-brunotos-konfliktus-izraela