Jau saņemot pirmos pētījuma datus pērn, Kultūras ministrija (KM) likusi tos lietā atbalsta mehānismu izstrādē Covid-19 ietekmes mazināšanai nozarē, lai piešķirtais finansējums ļautu uzturēt kultūras patēriņu un arī līdzdalību strauji mainīgajos apstākļos, kā arī izmantojusi tos jauno Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021-2027. gadam izstrādē.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturas-paterina-petijums-izteikti-pieaudzis-digitalais-kulturas-paterins-ipasi-muzikas-un-kino-tostarp-latvijas-filmu