No 4. februāra Daugavpils Poļu kultūras centrā pieejama mākslinieces Ilonas Linartes-Ružas jaunā izstāde “KADRS”. Ņemot vērā COVID – 19 situāciju, visi interesenti varēs mēneša laikā apmeklēt izstādi individuāli. Ilona Linarte-Ruža ir labi pazīstama māksliniece gan Latvijā, gan dažās citās valstīs. Izstādes darbi tapa 2019.-2020.gadā un tika veidoti  tekstilaplikācijas  tehnikā.

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/polu-kulturas-centrs-aicina-uz-jaunu-ilonas-linartes-ruzas-izstadi-kadrs