Muzejā (Alberta ielā 12) gadu tradicionāli ievada jūgendstila iedvesmota mūsdienu mākslas darbu izstāde. 20. gadsimta sākumā atainotā dabas un sievietes tēla mijiedarbība ir kalpojusi par iedvesmas avotu arī māksliniecei Antoņinai Paškēvičai, kuras izstāde apskatāma no 24. janvāra. A. Paškēviča (1951) izglītību ieguvusi tradīcijām bagātajā Abramcevas (Krievija) lietišķās mākslas skolas, 1972. gadā studijas turpinājusi Maskavas Tehnoloģiskā institūta Mākslas fakultātes Mazo formu tēlniecības nodaļā. Kopš 1978. A. Paškēvičas dzīves un darba gaitas saistītas ar Latviju.

https://www.riga.lv/lv/news/muzeja-rigas-jugendstila-centrs-iekartota-a-paskevicas-izstade?18962