Ineta Ziemele piemetināja: Latvijā latviešu valodu nepieciešams zināt, lai līdzdarbotos valstiskos procesos. Tas liek secināt: vairāk latviešu valodas izglītības sistēmā nāks par labu pašiem mazākumtautību pārstāvjiem. G. Kusiņš piebilda, ka mazākumtautību pārstāvjiem ir tiesības dibināt neformālas izglītības iestādes vai privātskolas, kas neizsniedz Latvijas valsts atzītus diplomus, tur mācību valodu valsts nenosaka.

http://www.la.lv/satversmes-tiesa-pamato-kapec-ari-privatskolas-jamacas-galvenokart-latviski